Sản phẩm miễn phí có điều kiện cho WooCommerce

Linh Dinh March 7, 2024 No Comments

Tổng quan

Conditional Free Product cho phép chủ cửa hàng chạy các chương trình khuyến mãi trong cửa hàng của họ bằng cách tặng cho khách hàng sản phẩm miễn phí hoặc giảm giá những sản phẩm đáp ứng được điều kiện nhất định. Các chương trình khuyến mãi thưởng cho khách hàng khi mua sắm với giá trị hoặc số lượng nhiều hơn trong cửa hàng để khuyến khích giá trị đơn hàng tăng lên.

Với Conditional Free Product , việc cung cấp động cơ cho khách hàng của bạn khi họ thực hiện hành động gia tăng tổng đơn đặt hàng của họ trở nên dễ dàng.

 • Tặng một sản phẩm miễn phí khi khách hàng mua một sản phẩm cụ thể (hoặc bất kỳ sản phẩm nào từ một danh mục nhất định)
  • Ví dụ: Nhận một chiếc mũ miễn phí khi mua một cái áo khoác.
 • Tặng một sản phẩm miễn phí khi tổng đơn hàng của khách hàng vượt quá một số tiền nhất định.
  • Ví dụ: Mua từ $99 trở lên và nhận một quyển sách điện tử miễn phí.
 • Tặng một sản phẩm miễn phí khi một khách hàng mua nhiều sản phẩm.
  • Ví dụ: Nhận một cốc cafe miễn phí khi mua năm túi cafe cao cấp hoặc hơn.

Cài đặt

 1. Download tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin . Với tệp bạn đã tải về, Choose File .
 3. Install Now Activate Plugin .

Cài đặt và cấu hình

Trang cài đặt cho Conditional Free Product có thể được tìm thấy trong WP Admin > WooCommerce > Conditional Free Product .

Cài đặt cho Sản phẩm miễn phí có điều kiện
Cài đặt cho Sản phẩm miễn phí có điều kiện

Từ trang cài đặt này, bạn có thể thêm một chương trình khuyến mãi mới hoặc chỉnh sửa hoặc xóa một chương trình khuyến mãi hiện tại.

Thêm / Chỉnh sửa chương trình khuyến mãi

Cài đặt chương trình khuyến mãi Sản phẩm miễn phí có điều kiện
Cài đặt chương trình khuyến mãi Sản phẩm miễn phí có điều kiện

Khi thêm hoặc chỉnh sửa chương trình khuyến mãi, có một số cài đặt mà bạn sẽ cần cấu hình:

 • Name : Cung cấp một tên mô tả cho chương trình khuyến mãi để giúp dễ dàng xác định chương trình khuyến mãi này giữa các khuyến mãi khác. Tên chỉ dùng để tham chiếu nội bộ và không hiển thị cho khách hàng.
 • Loại chương trình khuyến mãi: Có năm loại chương trình khuyến mãi:
  • Sản phẩm trong giỏ : Một sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ hàng của khách hàng một khi họ đã thêm một sản phẩm cụ thể vào giỏ hàng.
   • Ví dụ: Một cốc cafe miễn phí được thêm vào giỏ hàng của khách hàng sau khi họ thêm một bao cafe cụ thể vào giỏ hàng.
  • Sản phẩm từ một danh mục trong giỏ : Một sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ hàng của khách hàng một khi họ đã thêm một sản phẩm từ một danh mục cụ thể vào giỏ hàng.
   • Ví dụ: Một cốc cafe miễn phí được thêm vào giỏ hàng của khách hàng sau khi thêm một bao cafe vào giỏ hàng.
  • Tổng giỏ hàng lơn hơn : Một sản phẩm miễn phí sẽ được thêm vào giỏ hàng của khách hàng khi tổng giỏ hàng của họ vượt quá một số tiền nhất định.
   • Ví dụ: Một poster miễn phí sẽ được thêm vào giỏ hàng của khách hàng sau khi họ thêm sản phẩm trị giá $99 vào giỏ hàng.
  • Số lượng của một sản phẩm : Giống như Sản phẩm trong giỏ, một sản phẩm miễn phí sẽ được thêm vào giỏ hàng của khách hàng một khi họ đã thêm một số lượng nhất định của một sản phẩm cụ thể vào giỏ hàng.
   • Ví dụ: Một áo thun miễn phí được thêm vào giỏ hàng của khách hàng sau khi họ thêm hai pizza vào giỏ hàng.
  • Số lượng của một danh mục : Giống như Danh mục trong giỏ, một sản phẩm miễn phí sẽ được thêm vào giỏ hàng của khách hàng một khi họ đã thêm một số lượng nhất định của sản phẩm từ một danh mục cụ thể vào giỏ hàng.
   • Ví dụ: Một tủ trưng bày miễn phí sẽ được thêm vào giỏ hàng của khách hàng một khi họ đã thêm mười hoặc nhiều hơn bất kỳ mặt hàng sưu tầm nào vào giỏ hàng.
 • Products in Cart : Tùy chọn này chỉ có sẵn khi Loại chương trình khuyến mãi là Sản phẩm trong giỏ hoặc Số lượng của một sản phẩm . Chọn sản phẩm(những sản phẩm) mà nên kích hoạt việc thêm sản phẩm khuyến mãi vào giỏ hàng của khách hàng.
 • Product Variations in Cart : Tùy chọn này chỉ có sẵn khi Loại chương trình khuyến mãi là Sản phẩm trong giỏ hoặc Số lượng của một sản phẩm . Nhập danh sách ID biến thể sản phẩm tách bằng dấu phẩy mà phải có trong giỏ trước khi chương trình khuyến mãi này được kích hoạt.
 • Categories in Cart : Tùy chọn này chỉ có sẵn khi Loại chương trình khuyến mãi là Sản phẩm từ một Danh mục trong giỏ hoặc Số lượng của một danh mục . Chọn danh mục(mục) nên kích hoạt việc thêm sản phẩm khuyến mãi vào giỏ hàng của khách hàng.
 • Cart Total : Tùy chọn này chỉ có sẵn khi Loại chương trình khuyến mãi là Tổng giỏ hàng lơn hơn . Nhập tổng số tiền giỏ hàng mà khách hàng phải đạt đến trước khi chương trình khuyến mãi này được kích hoạt. Chỉ nhập các con số mà không có ký hiệu tiền tệ. Đối với $99 trở lên, nhập 99 .
 • Quantity of a Product : Tùy chọn này chỉ có sẵn khi Loại chương trình khuyến mãi là Số lượng của một sản phẩm . Nhập số lượng sản phẩm mà khách hàng phải thêm vào giỏ hàng trước khi chương trình khuyến mãi này được kích hoạt.
 • Quantity of a Category : Tùy chọn này chỉ có sẵn khi Loại chương trình khuyến mãi là Số lượng của một danh mục . Nhập số lượng sản phẩm từ danh mục(những danh mục) được chọn mà khách hàng phải thêm vào giỏ trước khi chương trình khuyến mãi này được kích hoạt.
 • Product to be Added : Chọn sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ hàng nếu chương trình khuyến mãi này được kích hoạt.
 • Product Variation to be Added : Tùy chọn. Nhập ID biến thể sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ hàng nếu chương trình khuyến mãi này được kích hoạt.
 • Giá của sản phẩm sẽ được thêm: Mặc định, sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ hàng của khách hàng miễn phí. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tính phí giảm cho sản phẩm, bạn có thể nhập giá ở đây. Chỉ nhập các con số mà không có ký hiệu tiền tệ. Đối với giá $10, nhập 10.
 • Ngày bắt đầu/Ngày kết thúc: Bạn có thể giới hạn một chương trình khuyến mãi chỉ chạy cho một khoảng thời gian cụ thể (như Black Friday hoặc các chương trình mùa khác). Chọn tháng, ngày, năm, giờ và phút mà chương trình khuyến mãi nên bắt đầu và kết thúc. Để trống các trường này để cho phép chương trình khuyến mãi diễn ra liên tục.

Sử dụng

Sau khi tạo ra một chương trình khuyến mãi với Conditional Free Product , khách hàng của bạn sẽ có thể nhận tự động sản phẩm khuyến mãi khi giỏ hàng của họ đáp ứng các điều kiện bạn đã đặt.

Trong ảnh GIF dưới đây, bạn có thể thấy rằng khách hàng sẽ nhận được một album đơn miễn phí khi họ thêm vào giỏ hai hoặc nhiều sản phẩm Beanies.

Sản phẩm miễn phí có điều kiện cho WooCommerce cung cấp cơ hội khuyến mãi để tặng sản phẩm miễn phí cho khách hàng.
Ví dụ về một sản phẩm miễn phí được thêm vào giỏ hàng của khách hàng.

Khi giỏ hàng của khách hàng được cập nhật và không còn đáp ứng tiêu chí nhận sản phẩm khuyến mại, sản phẩm khuyến mại đó sẽ tự động bị xóa khỏi giỏ hàng của khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.