Sản phẩm lọc dựa trên vị trí địa lý cho WooCommerce

Linh Dinh March 18, 2024 No Comments

Giới hạn người dùng từ một số quốc gia thông qua định vị địa lý WooCommerce không thể truy cập vào trang web eCommerce của bạn hoặc các sản phẩm và danh mục được chọn.

Cài đặt

Tải xuống GEO IP cho WooCommerce từ bảng điều khiển WooCommerce của bạn.

Tại bảng điều khiển quản trị WordPress, đi tới Plugins > Add New > Tải lên và chọn tệp ZIP bạn vừa tải xuống.

Nhấp vào Install Now và sau đó Activate Plugin.

Cài đặt và cấu hình

Để truy cập vào cài đặt plugin, điều hướng đến WooCommerce > Settings > GEO IP > Add New Rule.

Thông tin quy tắc

Rule name: Đặt tên quy tắc tùy chỉnh. Việc này là bắt buộc để lưu quy tắc.

Rule priority: Đặt ưu tiên cho quy tắc. Nếu có nhiều hơn một quy tắc được áp dụng cho cùng một mục thì quy tắc có ưu tiên cao sẽ hoạt động.

Block site after API limit: Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa toàn bộ trang web sau khi đạt đến giới hạn API. (10 queries per second)

API limit reached message: Đính kèm một thông báo lỗi tùy chỉnh khi đạt đến giới hạn API.

Start date: Chọn ngày bắt đầu của quy tắc cụ thể.

End date: Đặt ngày kết thúc của quy tắc cụ thể.

Nội dung liên quan:  Kogan Integration cho WooCommerce

Block whole website: Nhấp vào hộp kiểm để chặn toàn bộ trang web. Người dùng từ quốc gia bị hạn chế sẽ không thể xem trang web.

Rule message: Bạn có thể chọn giữa Default hoặc Customize message. Nội dung này sẽ được hiển thị cho người dùng bị hạn chế.

Exceptional IP: Bao gồm IP đặc biệt để cho phép khách truy cập từ các IP cụ thể. Các IP này sẽ không bị chặn hoặc chuyển hướng.

Status: Bạn có thể kích hoạt/ vô hiệu hóa quy tắc GEO IP WooCommerce.

Quốc gia

Kiểm tra toàn bộ khu vực hoặc các quốc gia cụ thể để chặn không được truy cập vào trang web hoặc bỏ chọn để cho phép.

Danh mục

Bạn có thể chọn các danh mục cụ thể để ẩn khỏi người dùng đến từ khu vực bị hạn chế. Nhập số ID danh mục hoặc chọn từ bảng.

Sản phẩm

Bạn có thể ẩn các sản phẩm cụ thể khỏi người dùng đến từ khu vực bị hạn chế. ID của sản phẩm có thể được nhập manually hoặc được chọn từ bảng.

Trang

Người dùng đến từ khu vực bị hạn chế có thể bị chặn không xem được các trang cụ thể. Chọn từ bảng hoặc nhập ID sản phẩm.

Chuyển hướng

Enable redirection: Checkbox để kích hoạt chức năng chuyển hướng. Người dùng từ quốc gia cụ thể sẽ được chuyển hướng đến URL chỉ định.

Add Countries: Thêm một quốc gia cụ thể từ đó người dùng sẽ được chuyển hướng. Redirect URL: Nhập URL mà người dùng từ quốc gia cụ thể sẽ chuyển hướng. Tuy nhiên, bạn có thể chọn checkbox để chuyển hướng tất cả trừ quốc gia được liệt kê.

Nội dung liên quan:  Bulk Shop cho WooCommerce

Leave a Reply

Your email address will not be published.