Sản phẩm Avalon23 Lọc cho WooCommerce

Linh Dinh March 1, 2024 No Comments

Bắt đầu nhanh

Demo ngắn gọn về cài đặt plugin:

Cài đặt SEO:

Bạn đã cài đặt Avalon23 trên trang web của mình. Sau khi kích hoạt plugin, bạn sẽ thấy một menu để truy cập vào cài đặt chính:

Trên trang cài đặt, bạn có thể thêm một bộ lọc:

Mỗi bộ lọc có mã ngắn gọn của riêng nó có thể được chèn vào nội dung để hiển thị bộ lọc, hoặc bạn có thể sử dụng tiện ích . Bạn cũng có thể thêm tiêu đề để tìm kiếm bộ lọc nhanh chóng (tiêu đề này không được hiển thị ở phía trước).

Để thêm các yếu tố vào bộ lọc, ví dụ, lọc theo giá, theo danh mục, v.v., nhấp vào biểu tượng “bánh răng”:

Giờ đây, bạn có thể thêm bộ lọc tiêu chuẩn , bộ lọc theo phân loại hoặc trường meta

Bộ lọc có thể được kích hoạt hoặc hủy kích hoạt để ẩn hoặc hiển thị chúng ở phía trước. Bạn có thể đọc thêm về các cài đặt tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published.