Quyền riêng tư và Thị trường WooCommerce

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

Khi một trang web WooCommerce sử dụng một tiện ích mở rộng được cung cấp trên Woo.com , họ có thể:

  • Thu thập thêm dữ liệu cá nhân, như thành phố và mã zip để tính toán giá cước vận chuyển
  • Chia sẻ dữ liệu với các dịch vụ bên ngoài, như địa chỉ gửi hóa đơn để xử lý thanh toán

Tài liệu này mô tả dữ liệu nào có thể được thu thập và chia sẻ về khách hàng của bạn khi bạn sử dụng các tiện ích mở rộng được bán trên Woo.com. Nguồn tài nguyên này cung cấp một cái nhìn tổng quan, nhưng nếu bạn có những mối quan tâm cụ thể về một tiện ích mở rộng cụ thể, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ về tiện ích mở rộng đó .Tuỳ vào cài đặt nào được kích hoạt và plugin nào được sử dụng, thông tin cụ thể được chia sẻ bởi cửa hàng của bạn sẽ thay đổi. Chúng tôi khuyên bạn nên tham vấn với luật sư khi quyết định thông tin nào để tiết lộ trên chính sách bảo mật của bạn. Theo quy tắc chung, chủ cửa hàng nên giảm thiểu dữ liệu cá nhân họ thu thập, lưu trữ và chia sẻ, và tiết lộ thông tin mà họ đang thu thập, lưu trữ và chia sẻ trên chính sách bảo mật của họ.

Thông tin được chia sẻ với Woo.com

By using an extension, you are generally not sharing information about your customers with Woo.com. Bạn có thể chia sẻ một số thông tin về bản thân với Woo.com, ví dụ:

  • Khi bạn thực hiện một giao dịch trên Woo.com và kết nối tài khoản của mình, chúng tôi sẽ biết bạn đang sử dụng đăng ký trên những trang web nào, nhưng sẽ không nhận được thêm dữ liệu sử dụng, hoặc dữ liệu về bạn hoặc khách hàng của bạn.
  • Nếu bạn đang sử dụng một tiện ích mở rộng để kết nối với một dịch vụ như Instagram, chúng tôi có thể đã lưu trữ một mã thông báo xác thực để thực hiện kết nối đó, nhưng sẽ không nhận được thêm dữ liệu về việc sử dụng dịch vụ hoặc tiện ích mở rộng đó.
Nội dung liên quan:  Cart Upsell cho WooCommerce

Để biết thêm thông tin về cách Woo.com xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi .Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng Jetpack hoặc WooCommerce Shipping & Tax (yêu cầu Jetpack), bạn có thể đang gửi dữ liệu về khách hàng của mình. Tìm hiểu thêm về các sản phẩm này ở đây. Để biết thêm về thông tin được chia sẻ với Nhà phát triển Thị trường khi bạn mua sản phẩm của họ trên Woo.com hoặc ghi yêu cầu hỗ trợ với họ, đọc tổng quan của chúng tôi ở đây .

Thanh toán

Nếu bạn chọn chấp nhận thanh toán qua một cổng như Stripe hoặc PayPal, một số dữ liệu của bạn – và khách hàng của bạn – sẽ được chuyển đến bên thứ ba tương ứng, bao gồm thông tin cần thiết để xử lý hoặc hỗ trợ thanh toán, chẳng hạn như tổng số tiền mua hàng và thông tin thanh toán của khách hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về thông tin bạn có thể đang chia sẻ.

Vận chuyển

Để tận dụng gía vận chuyển theo thời gian thực, hoàn thành đơn hàng và theo dõi lô hàng, thông tin cụ thể về bạn và khách hàng của bạn (liên quan đến vận chuyển), giỏ hàng mua hàng, đơn hàng và cấu hình của trang web của bạn sẽ được chuyển đến dịch vụ bưu chính tương ứng. Tìm hiểu thêm về dữ liệu bạn có thể đang chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển.

Nội dung liên quan:  Iconic Delivery Slots cho WooCommerce

Emails

WordPress và WooCommerce mặc định không lưu trữ thông tin từ email. Vì vậy, việc sử dụng các tiện ích mở rộng như Sản phẩm Enquiry sẽ không lưu trữ bất kỳ thông tin nào trên trang web của bạn. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng những tiện ích mở rộng này, bạn vẫn có thể đang lưu trữ dữ liệu cá nhân hoặc chia sẻ dữ liệu với một dịch vụ bên ngoài. Điều này có thể thông qua một plugin khác, hoặc khách hàng email, và bạn cần phải cho khách truy cập của mình biết về điều đó.

Tiện ích mở rộng kết nối với các dịch vụ bên ngoài

Các cửa hàng WooCommerce có thể chọn kết nối với các dịch vụ email, công cụ phân tích và báo cáo, phần mềm kế toán, và các dịch vụ khác để phục vụ khách hàng của họ. Khi làm như vậy, họ có thể đang chia sẻ dữ liệu nhất định với những dịch vụ đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published.