Quản lý mã giảm giá

Linh Dinh March 18, 2024 No Comments

Mã giảm giá là một cách tốt để cung cấp giảm giá và phần thưởng cho khách hàng của bạn, và chúng có thể giúp tạo ra doanh số bán hàng trong cửa hàng của bạn.Để sử dụng mã giảm giá với WooCommerce:

  1. Truy cập vào WooCommerce > Réglages > Général > Activer les codes promo.
  2. Đánh dấu vào ô chọn Activer l’utilisation des codes promo.
  3. Nhấp vào Enregistrer les modifications.

Để biết thêm thông tin: Cài đặt WooCommerce – Tùy chọn chung .

Thêm một mã giảm giá

Để thêm một mã giảm giá:

 • Truy cập vào Marketing > Codes promo.
 • Nếu bạn chưa có mã giảm giá nào, bạn sẽ truy cập vào màn hình cho phép tạo mã giảm giá đầu tiên của bạn hoặc tìm hiểu thêm về mã giảm giá.

WooCommerce Coupons French

 • Nếu bạn đã có một hoặc nhiều mã giảm giá, bạn sẽ trực tiếp truy cập vào màn hình Mã giảm giá.

WooCommerce Coupons View French

 • Chọn Ajouter un code promo để tạo một mã giảm giá mới. Hoặc di chuột qua một mã giảm giá hiện có để Modifier .
 • Nhập hoặc tạo ra một Code promo . Đây là mã được khách hàng sử dụng để áp dụng mã giảm giá và giảm giá tương ứng. Mã này phải là duy nhất vì nó được sử dụng như một định danh.

 • Mã tùy chỉnh: Nhập mã số và chữ của bạn.
 • Mã tự động: Chọn nút Générer un code promo để tạo một mã theo cách tự động bằng cách sử dụng thuật toán của WooCommerce.
 • Nhập một Description (tùy chọn): Đây là thông tin để sử dụng nội bộ về mã giảm giá. Ví dụ: Tên của một chương trình khuyến mại hoặc sự kiện kinh doanh, các ngày có hiệu lực của giảm giá, bản chất của giảm giá, tham chiếu của một vé, tên của một khách hàng, v.v.

Phần Données du code promo có ba phần phụ cho phép đặt giới hạn và hạn chế cho mã giảm giá: Général , Restrictions d’usage Limites d’utilisation .

Chung

 • Type de remise :
 • Remise en pourcentage : Một giảm giá theo phần trăm áp dụng chỉ cho những sản phẩm liên quan. Ví dụ, nếu giỏ hàng chứa ba chiếc áo phông mỗi chiếc 20 € cho tổng giá trị là 60 €, một mã giảm giá 10% sẽ áp dụng tổng giảm giá là 6 €.
 • Remise panier fixe : Một giảm giá tổng cố định cho toàn bộ giỏ hàng. Ví dụ, nếu giỏ hàng chứa ba chiếc áo phông mỗi chiếc 20 € cho tổng giá trị là 60 €, một mã giảm giá 10 € sẽ áp dụng tổng giảm giá 10 €.
 • Remise produit fixe : Một giảm giá tổng cố định chỉ áp dụng cho những sản phẩm liên quan. Khách hàng nhận được một số tiền giảm giá cố định áp dụng cho mỗi sản phẩm. Ví dụ, nếu giỏ hàng chứa ba chiếc áo phông mỗi chiếc 20 €, một mã giảm giá 10 € giảm giá cho mỗi sản phẩm sẽ áp dụng tổng giảm giá là 30 €.
 • Valeur du code promo : Giá trị cố định hoặc tỷ lệ phần trăm, tùy thuộc vào loại giảm giá mà bạn chọn. Đơn vị tiền tệ hoặc ký hiệu phần trăm được thêm tự động. Ví dụ, chỉ cần nhập “10” cho 10 € hoặc 10%.
 • Autoriser la livraison gratuite : Loại bỏ các phí vận chuyển khi mã giảm giá được sử dụng. Một phương thức vận chuyển miễn phí phải được kích hoạt trong khu vực vận chuyển của bạn.
 • Date d’expiration du code Ngày mà mã giảm giá cần hết hạn và không thể sử dụng được nữa. Ngày hết hạn có hiệu lực vào 00:00 (nửa đêm) vào ngày được chọn. Nếu bạn muốn mã giảm giá hợp lệ cho đến ngày Giáng sinh và sau đó không còn hợp lệ từ ngày hôm sau, đặt ngày hết hạn vào 26-12-AAAA. Mã giảm giá sẽ hết hạn vào ngày 26-12-AAAA lúc 00:00 (nửa đêm). Chức năng này sử dụng cài đặt múi giờ của trang web WordPress của bạn: Cài đặt > Chung > Múi giờ.

Hạn chế sử dụng

 • Dépense minimale : Cho phép bạn định rõ tổng số tiền tối thiểu cần thiết để sử dụng mã giảm giá. Lưu ý: Chi tiêu tối thiểu tương ứng với tổng số tiền của giỏ hàng + thuế áp dụng.
 • Dépense maximum : Cho phép bạn định rõ tổng số tiền tối đa được phép khi sử dụng mã giảm giá.
 • Utilisation individuelle uniquement : Đánh dấu vào ô này nếu bạn không muốn mã giảm giá này được sử dụng cùng với các mã giảm giá khác.
 • Exclure les articles en promo : Đánh dấu vào ô này nếu bạn không muốn mã giảm giá này được áp dụng cho những sản phẩm đang giảm giá. Các mã giảm giá cho giỏ hàng sẽ không hoạt động nếu sau đó một mặt hàng đang giảm giá được thêm vào.
 • Produits : Sản phẩm mà mã giảm giá sẽ được áp dụng, hoặc sản phẩm phải có trong giỏ hàng để giảm giá cố định hoặc giảm giá theo tỷ lệ phần trăm được áp dụng.
 • Exclure les produits : Sản phẩm mà mã giảm giá sẽ pas appliqué , hoặc sản phẩm mà ne doivent pas phải trong giỏ hàng để “giảm giá giỏ hàng cố định” được áp dụng.
 • Catégories de produits : Loại sản phẩm mà mã giảm giá sẽ được áp dụng, hoặc loại sản phẩm phải có trong giỏ hàng để giảm giá cố định hoặc giảm giá theo tỷ lệ phần trăm được áp dụng.
 • Exclure les catégories : Loại sản phẩm mà mã giảm giá sẽ pas appliqué , hoặc loại sản phẩm mà ne doivent pas phải trong giỏ hàng để “giảm giá giỏ hàng cố định” được áp dụng.
 • E-mails autorisés : Địa chỉ (các) email được phép sử dụng mã giảm giá. Những địa chỉ này được so sánh với các địa chỉ email thanh toán của khách hàng. Từ phiên bản 3.4 của WooCommerce, bạn có thể sử dụng một ký tự riêng rẽ (*) để cho phép nhiều nhóm địa chỉ email. Ví dụ “*@gmail.com” cho phép tất cả các địa chỉ Gmail.

Để áp dụng phiếu giảm giá cho tất cả sản phẩm trong cửa hàng của bạn, để hai trường này trống: “Sản phẩm” và “Loại trừ các sản phẩm”.

Giới hạn sử dụng

 • Limite d’utilisation par code : Số lần mã giảm giá có thể được sử dụng bởi khách hàng trước khi trở nên không hợp lệ.
 • Limite d’utilisation à X articles : Số lượng sản phẩm mà mã giảm giá có thể được áp dụng trước khi trở nên không hợp lệ. Trường này chỉ hiển thị nếu một hoặc nhiều sản phẩm tương thích với mã giảm giá. Để cấu hình tùy chọn này, hãy truy cập vào phần phụ Hạn chế sử dụng.
 • Limite d’utilisation par utilisateur : Số lần mã giảm giá có thể được sử dụng bởi một khách hàng trước khi trở nên không hợp lệ cho khách hàng này.

Sau khi bạn đã cấu hình tất cả các thiết lập, chọn Publier và mã giảm giá của bạn đã sẵn sàng để sử dụng.

Khuyến mãi một mã giảm giá

Một khi mã giảm giá đã được xuất bản, bạn có thể tiến hành tạo ra nó cho khách hàng: chỉ cần sao chép tên (định danh) của mã giảm giá của bạn và gửi nó qua email, đăng nó lên mạng xã hội, bao gồm nó trong biểu ngữ trang web của bạn, v.v.

Áp dụng một mã giảm giá

Từ phiên bản 3.2 của WooCommerce, mã giảm giá có thể được thêm hoặc loại bỏ khỏi đơn đặt hàng từ màn hình “Chỉnh sửa đơn đặt hàng”. Các đơn đặt hàng phải chưa được thanh toán và bạn phải biết tên của mã giảm giá mà bạn muốn áp dụng. <img alt=”” decoding=”async” height=”416″ src=”https://woo.com/wp-content/uploads/2020/05

Leave a Reply

Your email address will not be published.