Phiếu Quà Tặng Miễn Phí

Linh Dinh March 18, 2024 No Comments

Với Phiếu Quà Tặng Miễn Phí WooCommerce, bạn có thể tặng miễn phí một hoặc nhiều mặt hàng cho bất kỳ khách hàng nào có mã chính xác.

Yêu cầu Tối Thiểu

  • WooCommerce 3.1
  • PHP 5.6.20.

Cài Đặt

  1. Download tệp .zip từ tài khoản Woo.com của bạn .
  2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New để tải lên tệp bạn đã tải về với Chọn Tệp.
  3. Activate cài đặt tiện ích mở rộng.

Cấu hình Phiếu Quà

Phiếu quà tặng miễn phí WooCommerce hoạt động rất giống với các loại phiếu khác. Đi đến Marketing > Phiếu quà tặng và bấm vào “Thêm phiếu quà tặng” để tạo một mã phiếu và xác định mã đổi phiếu quà tặng.

Ở mục “Chung”, một mục điền thông tin mang tên “Quà Tặng Miễn Phí” sẽ xuất hiện cho tất cả các loại phiếu được hỗ trợ (dành cho các loại phiếu tổng hợp… ví dụ: giảm giá cộng với quà tặng) và loại giảm giá “Quà Tặng Miễn Phí” dành cho việc tặng quà mà thôi.

Chọn Quà Tặng

Bắt đầu gõ tên của sản phẩm mà bạn muốn tặng trong mục “Tìm kiếm sản phẩm” cho đến khi WooCommerce hiển thị danh sách các sản phẩm phù hợp. Khi bạn thấy sản phẩm mong muốn, bạn có thể chọn nó từ danh sách sản phẩm phù hợp.

Khi bạn hoàn tất việc cấu hình Phiếu quà tặng, chọn xuất bản và Phiếu quà tặng Miễn phí sẽ ngay lập tức được kích hoạt.

Đồng bộ Số lượng Quà Tặng

Số lượng sản phẩm quà tặng có thể được đồng bộ với số lượng của một sản phẩm bắt buộc. Ví dụ, nếu một bức poster miễn phí được đồng bộ với số lượng áo phông thì bạn có thể tặng 1 poster cho mỗi áo phông được mua, tức là mua 2 áo phông cùng với mã phiếu quà tặng sẽ nhận được 2 poster miễn phí. Đây thực sự là một sự mua một, nhận một quà tặng.

Miễn Phí Vận Chuyển cho Quà Tặng

Cài đặt này cho phép khách hàng không phải trả phí vận chuyển cho sản phẩm quà tặng. Một hình thức vận chuyển miễn phí phải được kích hoạt.

Hạn chế sử dụng và Giới hạn

Phiếu quà tặng miễn phí tuân theo tất cả các hạn chế và giới hạn sử dụng giống như các loại Giảm giá khác, chẳng hạn như theo địa chỉ email, tổng giá trị giỏ hàng tối thiểu, v.v.

Ngoại lệ duy nhất đối với điều này là nếu bạn đặt một sản phẩm để đồng bộ số lượng quà tặng của bạn với. Sản phẩm này sẽ được thêm vào danh sách sản phẩm yêu cầu.

Đổi Phiếu Quà Tặng

Phiếu quà tặng có thể được đổi giống như các phiếu quà tặng khác. Khi khách hàng nhập mã phù hợp và bấm “Áp dụng Phiếu quà tặng” một thông báo nhỏ sẽ hiện ra cho biết mã đã được áp dụng và quà tặng miễn phí sẽ tự động được thêm vào giỏ hàng.

Câu hỏi Thường Gặp

Phiếu quà tặng này có tương thích với Khối Giỏ Hàng WooCommerce không?

Tại thời điểm này, các khối giỏ hàng không thể tùy chỉnh một cách thích ứng được với Phiếu quà tặng miễn phí. Chúng tôi do đó, khuyến nghị sử dụng shortcode giỏ hàng mặc định.

Tôi có thể tặng quà nếu ai đó mua một số lượng nhất định mặt hàng không? Ví dụ, mua 9 ‘widgets’ và nhận một cái miễn phí?

Hiện tại, không. WooCommerce chưa hỗ trợ hạn chế sử dụng theo số lượng mặt hàng.

Tôi có thể xác định số lượng mặt hàng có thể được tặng không?

Có. Trong trình soạn thảo phiếu quà tặng, bạn có thể đặt số lượng mỗi quà tặng miễn phí mà bạn muốn cung cấp thông qua mã phiếu quà tặng.

Khách hàng có thể chọn quà tặng miễn phí từ một lựa chọn các sản phẩm không?

Không, tất cả các sản phẩm đã đăng ký với phiếu quà tặng sẽ được thêm vào giỏ hàng miễn phí sau khi phiếu quà tặng đã được áp dụng.

Có hỗ trợ các biến thể sản phẩm không?

Có, các biến thể cụ thể được hỗ trợ. Kể từ phiên bản 3.0, sản phẩm có thể thay đổi sẽ cho phép khách hàng chọn thuộc tính của mình trong giỏ hàng.

Câu hỏi & Hỗ trợ

Bạn có câu hỏi trước khi mua sắm? Vui lòng điền vào biểu mẫu này trước khi mua hàng.

Đã mua và cần hỗ trợ? Liên hệ với nhà phát triển qua Trung tâm Hỗ trợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.