Phí vận chuyển forfaitaire

Linh Dinh March 11, 2024 No Comments

Phí vận chuyển forfaitaire (dịch vụ gói) là phương pháp gửi hàng có thể được thêm vào Zones d’expédition . Hãy xem tài liệu Cấu hình các khu vực vận chuyển để bắt đầu tạo khu vực vận chuyển.

Phí vận chuyển forfaitaire là phương pháp gửi hàng miễn phí từ WooCommerce cho phép bạn đặt một mức giá tiêu chuẩn cho mỗi mặt hàng, mỗi lớp vận chuyển hoặc mỗi đơn hàng.

Phương pháp vận chuyển này hoạt động với các lớp vận chuyển sản phẩm (liên kết chỉ có sẵn bằng tiếng Anh), do đó, tạo thêm nhiều tính năng và linh hoạt hơn.

Tích hợp và cấu hình

Để sử dụng phương pháp vận chuyển này, nó phải được thêm vào một khu vực vận chuyển.

1 / Truy cập vào WooCommerce > Réglages > Expédition .

2 / Di chuyển chuột qua tên của khu vực giao hàng mà bạn muốn thêm forfait dịch vụ phí vận chuyển và nhấp vào Modifier . Một trang mới sẽ hiển thị với các tham số của forfait .

3 / Trong phần Modes d’expédition , nhấn vào Ajouter une méthode de livraison.

4 / Trong menu sổ xuống, chọn Forfait .

5 / Nhấp vào Ajouter une méthode de livraison .

6 / Chọn tùy chọn Modifier cho mỗi phương thức vận chuyển bạn muốn định cấu hình. Bạn có thể cấu hình các gói vận chuyển khác nhau cho mỗi khu vực vận chuyển. Ví dụ:

Một cửa sổ mới sẽ hiển thị.

7 / Titre de la méthode : Chọn tiêu đề được hiển thị cho khách hàng trong quá trình xác nhận đơn hàng.

8 / État de la TVA : Chọn xem thuế VAT có được áp dụng không với mức phí vận chuyển.

9 / Coût : Thêm chi phí forfaitaire cho mỗi mặt hàng. Lựa chọn này được áp dụng cho toàn bộ giỏ hàng. Xem phần “Chi phí nâng cao” bên dưới. Trường này có thể để trống để vô hiệu hóa chi phí cố định, ngoại trừ khi các chi phí được xác định trong các lớp vận chuyển. Hãy lưu ý rằng chi phí forfaitaire có thể ảnh hưởng đến chi phí tổng cộng của phần Lớp vận chuyển (xem bên dưới), trừ khi bạn để trường này trống.

10 / Nhấp vào Enregistrer les modifications .

Chi phí nâng cao

Trường Coût cho phép bạn tính phí forfaitaire cho mỗi mặt hàng, các phí dựa trên tỷ lệ phần trăm hoặc phí tối thiểu.

Các chức năng có sẵn:

 • [qty] – Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.
 • [fee] – Phí bổ sung. Chức năng này có hai đối số tùy chọn:
  • percent – Một tỷ lệ phần trăm dựa vào tổng chi phí của đơn hàng.
  • min_fee – Một khoản tiền tối thiểu. Hữu ích khi sản dụng tỷ lệ phần trăm.
  • max_fee – Một khoản tiền tối đa. Hữu ích khi sử dụng tỷ lệ phần trăm.

Ví dụ

 • 10 + ( 2 * [qty] ) – Một chi phí vận chuyển cơ bản 10 € cộng với 2 € cho mỗi sản phẩm trong giỏ hàng.
 • 20 + [fee percent="10" min_fee="4"] – Một chi phí vận chuyển cơ bản 20 € cộng với 10% tổng số tiền của đơn hàng, với một số tiền tối thiểu là 4 €.

Lớp vận chuyển

Nếu bạn có các lớp vận chuyển, giao diện sẽ đề xuất thêm một số trường:

Một trường giá gửi hàng có sẵn cho mỗi lớp vận chuyển.

 • Coût pour aucune classe de livraison : Hữu ích nếu sử dụng tùy chọn “Theo lớp” dưới đây. Nếu không, hãy sử dụng trường Coût .
 • Type de calcul :
  • Par commande : Tính phí vận chuyển dựa trên lớp vận chuyển có giá cao nhất.
  • Par classe : Tính phí vận chuyển cho mỗi lớp vận chuyển.

Cách cấu hình miễn phí vận chuyển cho một số sản phẩm và vận chuyển forfaitaire cho những sản phẩm khác

Nếu bạn muốn cung cấp giao hàng miễn phí cho một số sản phẩm nhưng tính phí forfaitaire cho những sản phẩm khác, cách tốt nhất là sử dụng các lớp vận chuyển (liên kết chỉ có sẵn bằng tiếng Anh).

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã thiết lập ba lớp vận chuyển: Miễn phí vận chuyển, Vận chuyển tiêu chuẩn và Vận chuyển nhanh.

Khi các sản phẩm đã được thêm vào các lớp vận chuyển tương ứng của chúng, chúng tôi có thể sử dụng các cài đặt sau để sản phảm thuộc lớp “Miễn phí vận chuyển” không tạo ra phí vận chuyển, không giống như tất cả các sản phẩm khác.

Khi xác định chức năng 0 * [qty] cho chi phí “Miễn phí vận chuyển”, không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm thuộc lớp này được thêm vào giỏ hàng, phí vận chuyển sẽ không tăng lên.

Khi xác định chức năng 20 * [qty] cho chi phí “Vận chuyển nhanh”, sản phẩm thuộc lớp này sẽ tạo ra phí vận chuyển 20 € cho mỗi sản phẩm. Và khi xác định chức năng 10 * [qty] cho chi phí “Vận chuyển tiêu chuẩn”, sản phẩm thuộc lớp này sẽ tạo ra phí vận chuyển 10 € cho mỗi sản phẩm.

Điều này có nghĩa là nếu một sản phẩm của mỗi lớp vận chuyển này được thêm vào giỏ hàng, chi phí forfaitaire toàn bộ sẽ là 30 € (20 € cho sản phẩm Giao nhanh, 10 € cho sản phẩm Giao hàng tiêu chuẩn và 0 € cho sản phẩm Miễn phí vận chuyển).

Remarque : Để điều này hoạt động như mô tả ở trên, điều quan trọng là cần phải đặt Type de calcul thành “Theo lớp” và để trường Coût trống.

Leave a Reply

Your email address will not be published.