Nhập Dữ liệu Mẫu WooCommerce

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Cửa hàng của bạn có thể trông trống trải sau khi cài đặt WooCommerce – không có sản phẩm, đơn hàng, đánh giá. Điều này là cố ý để bạn có thể bắt đầu tạo sản phẩm của riêng mình và thiết lập WooCommerce chính xác như bạn cần.

Nhưng có lẽ bạn muốn xem một cửa hàng đầy đơn hàng và sản phẩm mẫu trông như thế nào. Nếu vậy, chúng tôi có một số dữ liệu cho bạn!

Dữ liệu mẫu cho WooCommerce được đặt trong một tệp có tên là sample_products.csv hoặc sample_products.xml , được đặt trong thư mục plugin WooCommerce trong woocommerce/sample-data/ . Bạn có thể lấy nó theo hai cách:

 • Tải lại WooCommerce. Mở tệp .zip và tìm các tệp trong thư mục.
 • Lấy tệp từ trang web của bạn qua SFTP, v.v.

Nhập Sản phẩm Demo với Trình hướng dẫn thiết lập

Khi đầu tiên thiết lập WooCommerce, Trình hướng dẫn thiết lập sẽ hướng dẫn bạn qua tất cả các bước cần thiết để thiết lập cửa hàng của bạn và chuẩn bị nó để bắt đầu bán hàng. Một trong những bước đó, Tùy chỉnh cửa hàng của bạn , bao gồm tùy chọn import một số sản phẩm demo.

Import sản phẩm demo là bước đầu tiên trong phần "Tùy chỉnh cửa hàng của bạn" của Trình hướng dẫn thiết lập.

Tuy nhiên, nếu bạn đã có sản phẩm trong cửa hàng của bạn, bạn sẽ không thấy bước này. Đi đến liên kết để biết thêm chi tiết.

Nhận chỉnh qua Sản phẩm WooCommerce

This is the recommended approach.

Từ Bảng điều khiển WordPress:

 1. Đi đến: Products > All Products .
 2. Chọn Import .
 3. Run Importer . Một Import Products màn hình xuất hiện.
 4. Chọn Choose file sau đó chọn tệp sample-products.csv bạn đã tải xuống.
 5. Continue . Một màn hình Mapping Column xuất hiện.
 6. Cuộn xuống và Run the Importer .
Nội dung liên quan:  Địa Chỉ Tự Động Hoàn Thiện Cho WooCommerce-3

Bạn giờ đây đã có dữ liệu mẫu trong WooCommerce để học hỏi.

Nhập qua WordPress Importer

Từ Bảng điều khiển WordPress:

 1. Đi đến: Tools > Import .
 2. Chọn WordPress .
 3. Run Importer .
 4. Chọn Choose file sau đó chọn tệp sample-products.xml bạn đã tải xuống.
 5. Upload file and import .
 6. Import tác giả mặc định của chúng tôi, create a new user , or assign the posts to an existing user . Đây là quyết định của bạn, mặc dù chúng tôi khuyến nghị gán các bài viết cho một người dùng hiện có.
 7. Đánh dấu hoặc không đánh dấu hộp cho Download and import file attachments . Điều này sẽ nhập tất cả hình ảnh sản phẩm mẫu vào trang web của bạn nếu được đánh dấu.
  chon-tac-gia
 8. Submit và dữ liệu mẫu của bạn được nhập.

Leave a Reply

Your email address will not be published.