Ngày Giao Hàng Dự Kiến & Thời Gian cho WooCommerce

Linh Dinh March 11, 2024 No Comments

Tiện ích mở rộng Ngày Giao Hàng Dự Kiến & Thời Gian cho WooCommerce cho phép bạn hiển thị thời gian giao hàng dự kiến trên trang cửa hàng, sản phẩm, giỏ hàng và trang thanh toán. Bạn có thể thêm thành phố và tiểu bang để hiển thị các thời gian giao hàng khác nhau cho chúng. Tùy chọn hiển thị thời gian giao hàng riêng biệt cho sản phẩm hết hàng và sản phẩm đang đặt hàng.

Cài đặt

  1. Download .zip file từ tài khoản WooCommerce của bạn.
  2. At the Admin Panel, go to Plugins > Add New Upload Plugin với tệp bạn đã tải xuống sau khi mua.
  3. Install Activate tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại đây: Cài đặt và Kích hoạt Tiện ích mở rộng .

Cấu hình như thế nào?

Để bắt đầu cấu hình cho tiện ích mở rộng này, đi đến WooCommerce > Settings > Estimated delivery time trên trang quản lý và nhấn tab “ All Rules” ”.

Thêm Luật Mới

Nhấn “ Add New Rule(s) ” để tạo một luật mới. Bây giờ đặt tên cho luật này và chọn products, variations, categories, or Whole Shop mà bạn muốn áp dụng luật này. Sau đó, configure the estimated delivery time range in days/months cho sản phẩm được chọn. Bạn có tùy chọn thêm các cities/states bằng cách chọn tùy chọn “ Set Estimated time for specific Cities/States? ”. Bạn có thể thêm nhiều thành phố/tiểu bang bằng cách nhấp vào nút “ Add Cities/States & Time ” và đặt thời gian giao hàng dự kiến tương ứng. Note: Bạn phải thêm các thành phố/tiểu bang trước từ cài đặt chung ( WooCommerce>General Settings>Add Cities/States ) trước khi thêm các thành phố/tiểu bang vào một luật. Sau đó, chỉ định tin nhắn thời gian giao hàng dự kiến cho in-stock, out-of-stock , và back-order sản phẩm.

Nội dung liên quan:  Xác thực email khách hàng cho WooCommerce

Cài đặt chung

Nhấp vào tab “ General Settings ” để thực hiện cấu hình chung. Tại đây bạn sẽ tìm thấy hai tab con “ Display Settings ” và “ Add City/States “.

Leave a Reply

Your email address will not be published.