Miễn phí Giao hàng Bar cho WooCommerce

Linh Dinh March 18, 2024 No Comments

Cung cấp gửi hàng miễn phí với số tiền nhất định thông qua thanh tiến trình gửi hàng miễn phí trên cửa hàng WooCommerce của bạn. Khuyến khích khách hàng tăng giá trị đơn hàng của họ để có được ưu đãi gửi hàng miễn phí vượt qua số tiền.

Cài đặt:

 • Tải xuống Free Shipping Bar for WooCommerce và có tệp .zip của bạn
 • Tại bảng điều khiển quản trị WordPress, đi đến phần Plugins , và nhấp ‘ Add New ’ để tải lên và cài đặt plugin bạn vừa tải xuống từ WooCommerce.
 • Tải lên tệp .zip để tiến hành cài đặt.
 • Chờ đợi cho đến khi plugin được cài đặt. Sau khi cài đặt thành công, kích hoạt plugin, và tiếp tục đến cài đặt cấu hình.

Cấu hình:

Thêm Khu vực Giao hàng Miễn phí

Đầu tiên, bạn phải thêm các khu vực gửi hàng miễn phí vì plugin của chúng tôi chỉ hoạt động với khu vực gửi hàng miễn phí mà bạn đã thêm vào Cài đặt WooCommerce. Tìm hiểu cách thêm khu vực giao hàng miễn phí tại đây

Sau khi thêm khu vực gửi hàng miễn phí, bạn phải đặt Order Amount mà khách hàng phải đạt được để có được việc gửi hàng miễn phí.

Nội dung liên quan:  Quyền riêng tư và Thị trường WooCommerce

WooCommerce free shipping bar

WooCommerce free shipping bar

Plugin mở rộng của chúng tôi cũng hoạt động với nhiều khu vực gửi hàng miễn phí.

Cài đặt Plugin thanh Giao hàng Miễn phí

Tại bảng điều khiển quản trị WooCommerce > Settings > Free Shipping Bar để cấu hình phần mở rộng này. Bạn có thể tùy chỉnh thanh giao hàng bằng cách nhấp vào tab “ Free Shipping Bar” . Tại đây, bạn có thể tìm thấy 5 loại tab i.e. General , Design , Message , Effect Assign .

Chung:

Trong tab chung, bạn có thể cấu hình như sau.

 • Enable: (Bật/Tắt màn hình của thanh giao hàng miễn phí trên các trang cửa hàng)
 • Hide on Countries: (Ẩn thanh tiến trình cho các quốc gia cụ thể)
 • Countries: (Chọn các quốc gia mà bạn muốn ẩn thanh giao hàng miễn phí)
 • Custom Discount Settings: (Chọn loại giảm giá tùy chỉnh cho tất cả các phương pháp giao hàng trong một khu vực)
 • Discount Value: (Đặt giá trị giảm giá mà bạn muốn cung cấp cho khách hàng của mình)
 • Discount Type: (Đặt loại giảm giá cố định hoặc theo phần trăm cho giá trị đã cho ở trên)
 • Mobile: (Bật/Tắt thanh giao hàng miễn phí trên các thiết bị di động và máy tính bảng)

WooCommerce free shipping bar

Cài đặt Thiết kế:

Sau khi cấu hình cài đặt tổng quan, nhấp vào tab thiết kế để tùy chỉnh thiết kế thanh giao hàng.  Bạn có thể cấu hình các cài đặt sau tại đây.

 • Background Color: (Tùy chỉnh màu nền thanh giao hàng)
 • Text Color: (Chọn màu văn bản thanh)
 • Link: (Chọn màu liên kết thanh)
 • Font Family: (Chọn font cho văn bản thanh)
 • Font Size: (Chọn kích thước font vào px cho văn bản thanh giao hàng)
 • Align Text: (Đặt vị trí văn bản tức là  Trái/Trung tâm)
 • Enable progress: (Bật/Tắt thanh tiến trình bằng cách nhấp vào nút)
 • Progress Background Color: (Tùy chỉnh màu nền thanh tiến trình)
 • Current Progress Color: (Chọn màu thanh tiến trình hiện tại)
 • Progress Text Color: (Chọn màu văn bản thanh tiến trình)
 • Font-Size Progress Bar: (Chọn kích thước font vào px cho văn bản thanh tiến trình)
 • Progress Bar Effect: (Chọn hiệu ứng hiển thị thanh tiến trình tức là đơn giản, tải, và viền bo tròn)
 • Progress Bar Position: (Đặt vị trí thanh tiến trình i.e. Trên/Dưới)
Nội dung liên quan:  Cài đặt authorized.by trên WooCommerce

WooCommerce free shipping bar

Cài đặt Tin nhắn:

Bây giờ di chuyển đến tab “Tin nhắn” để tùy chỉnh các loại tin nhắn khác nhau cho thanh giao hàng miễn phí i.e. Announce System, Message Purchased, Success Message, Error Message sẽ được hiển thị cho khách hàng trên giao diện người dùng.

WooCommerce free shipping bar

Cài đặt Hiệu ứng:

Sau khi cấu hình cài đặt tin nhắn, nhấp vào tab “ Effect ”.  Trong tab này, bạn có thể đặt thời gian xuất hiện/biến mất của thanh giao hàng miễn phí. Tại đây, bạn có thể cấu hình i.e.: Initial Delay , Close Message, Time to Disappear, and Set time to disappear: tức là (1000 = 1 Giây).

WooCommerce free shipping bar

Cài đặt Trang:

Bây giờ nhấp vào tab “ Page Settings ” để cấu hình các cài đặt sau.

 • Assign Pages: (Hiển thị/Ẩn thanh giao hàng miễn phí trên các trang cửa hàng, ví dụ: trang chủ, giỏ hàng, cửa hàng, thanh toán và trang sản phẩm đơn)
 • Display on Pages: (Nhập URL hoàn chỉnh nơi bạn muốn hiển thị thanh tiến trình)
 • Hide on Pages: (Nhập URL hoàn chỉnh nơi bạn muốn ẩn thanh tiến trình)

Câu hỏi thường gặp

 1. Tôi có thể thiết lập nhiều hơn một khu vực giao hàng miễn phí không?

Đúng vậy, plugin thanh giao hàng miễn phí WooCommerce cho phép bạn thiết lập nhiều khu vực giao hàng miễn phí. Bạn có thể tạo các khu vực khác nhau và đặt số tiền đơn hàng mà khách hàng phải đạt được để có được việc gửi hàng miễn phí.

 1. Tôi có thể ẩn thanh giao hàng miễn phí cho các khu vực/quốc gia cụ thể không?
Nội dung liên quan:  Trình phát âm thanh cho WooCommerce

Đi đến

WooCommerce > Cài đặt > Thanh Giao hàng Miễn phí

trong phần của plugin thanh giao hàng miễn phí WordPress. Trong phần cài đặt tổng quan, kiểm tra “ẩn trên các quốc gia” và chọn các quốc gia cụ thể mà bạn muốn ẩn thanh giao hàng miễn phí.

 1. Thanh giao hàng miễn phí có xuất hiện trên thiết bị di động không?

Plugin thanh tiến trình giao hàng miễn phí WooCommerce là plugin tương thích với di động, làm cho nó hoạt động hoàn toàn tốt cho cả thiết bị di động và máy tính để bàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.