Mailchimp cho Thành viên WooCommerce

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Tổng quan

Mailchimp cho Thành viên WooCommerce cho phép bạn đồng bộ hóa các thành viên của bạn từ Thành viên WooCommerce với một kết nối Mailchimp theo lựa chọn của bạn.

Khi kết nối trang web của bạn với Mailchimp, plugin này sẽ đảm bảo tất cả dữ liệu thành viên luôn được đồng bộ hóa với Mailchimp, cho phép bạn phân loại đối tượng gửi email theo loại thành viên, trạng thái và nhiều hơn nữa!

Cài đặt

  1. Tải về tiện ích mở rộng từ bảng điều khiển WooCommerce của bạn
  2. Đảm bảo cửa hàng của bạn đáp ứng yêu cầu của plugin .
  3. Đi tới Plugins > Thêm mới > Tải lên và chọn file ZIP mà bạn vừa tải về
  4. Nhấn Cài đặt ngay, và sau đó Kích hoạt
  5. Nhấp vào liên kết Cấu hình hoặc đi tới WooCommerce > Thành viên, và đọc phần tiếp theo để tìm hiểu cách thiết lập và cấu hình plugin.

Yêu cầu

  • WooCommerce 2.6.14 hoặc mới hơn
  • WordPress 4.6 hoặc mới hơn
  • PHP 5.3 hoặc mới hơn (bạn có thể xem điều này dưới WooCommerce > Trạng thái)
  • Thành viên WooCommerce 1.9.0 hoặc mới hơn

Thiết lập & Cấu hình

Cài đặt cho plugin này có thể được tìm thấy dưới WooCommerce > Settings > Memberships > Mailchimp Sync . Tại đây, bạn sẽ nhập API key cho tài khoản Mailchimp của bạn, sau đó cấu hình cách dữ liệu của thành viên nên được liên kết với Mailchimp. Thành viên WooCommerce Mailchimp Sync: cài đặt mới

Lấy Mailchimp API key

Đầu tiên, chúng tôi cần lấy API key từ tài khoản Mailchimp của bạn, vì điều này sẽ cho phép plugin truy cập dữ liệu về các kết nối của bạn. Bạn có thể tìm thấy API key này bằng cách nhấp vào “Tài khoản & thanh toán” từ menu khi bạn đang đăng nhập.

Leave a Reply

Your email address will not be published.