Lọc Sản Phẩm Dựa Vào Vị Trí Địa Lý cho WooCommerce

Linh Dinh March 18, 2024 No Comments

Note: Sản phẩm này không còn được bán trên Woo.com. Tài liệu này được cung cấp để giúp bạn cấu hình và khắc phục sự cố, nhưng không còn được cập nhật nữa.

Bộ lọc sản phẩm dựa vào vị trí địa lý cho WooCommerce cho phép nhà bán hàng chặn sản phẩm, danh mục, trang CMS hoặc toàn bộ website cho khu vực hoặc quốc gia cụ thể.

Cấu hình Bộ Lọc Sản Phẩm Dựa Vào GeoIP

Thêm Các Quy Tắc để Tạo Bộ Lọc

Tại phía sau, đi tới GeoIP Ultimate Lock  và thêm một quy tắc mới để tạo bộ lọc.

plugin vị trí địa lý cho woocommerce

Chọn Vị Trí Bạn Muốn Chặn

Bạn có thể chặn toàn bộ khu vực hoặc các quốc gia cụ thể.

plugin vị trí địa lý cho woocommerce

Ẩn Sản Phẩm Cụ Thể

Bạn có thể ẩn sản phẩm cụ thể cho bất ký quốc gia hoặc khu vực nào.

plugin vị trí địa lý cho woocommerce

Ẩn Danh Mục Cụ Thể

Bạn cũng có thể ẩn danh mục cụ thể khỏi người dùng bị chặn.

plugin vị trí địa lý cho woocommerce

Ẩn Trang CMS

Chọn trang CMS của website thương mại điện tử của bạn mà bạn muốn ẩn khỏi người dùng bị chặn.

Nội dung liên quan:  Tùy chỉnh Bảng điều khiển người dùng cho WooCommerce

plugin vị trí địa lý cho woocommerce

Chặn Toàn Bộ Website

Bạn cũng có thể chặn toàn bộ website cho quốc gia hoặc khu vực bị chặn.

plugin vị trí địa lý cho woocommerce

Tùy Chỉnh Tin Nhắn cho Người Dùng Bị Chặn

Tùy chỉnh thông điệp để hiển thị trên trang web của bạn đối với người dùng bị chặn.

plugin vị trí địa lý cho woocommerce

Đổi Hướng Người Dùng Bị Chặn tới Bất Kỳ URL Nào

Bạn cũng có thể đổi hướng người dùng bị chặn đến một URL khác liên quan đến họ.

plugin vị trí địa lý cho woocommerce

Danh Sách Ngoại Lệ IP

Thêm IP của khách hàng vào danh sách ngoại lệ IP để bỏ chặn họ.

plugin vị trí địa lý cho woocommerce

Leave a Reply

Your email address will not be published.