Loại trừ các sản phẩm từ một danh mục cụ thể trên trang cửa hàng

Linh Dinh March 11, 2024 No Comments

Đây là một Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với mã mẫu và khắc phục các xung đột tiềm ẩn, hãy chọn một Chuyên gia Woo hoặc nhà phát triển để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các tùy chỉnh theo Chính sách hỗ trợ của chúng tôi.

Vì ‘quần áo’ là một ví dụ trong đoạn mã dưới đây, hãy chắc chắn sử dụng slug danh mục sản phẩm tồn tại trong cửa hàng WooCommerce của bạn. Lưu ý rằng điều này chỉ hoạt động khi bạn có tùy chọn “Hiển thị trang cửa hàng” được đặt thành ‘Hiển thị sản phẩm’ dưới cài đặt WooCommerce > Product catalog của Trình tùy chỉnh. Bạn cần thêm mã này vào file functions.php của chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, như plugin Code snippets . Xin đừng thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào file functions.php của chủ đề gốc của bạn vì điều này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.

Leave a Reply

Your email address will not be published.