Làm thế nào để đặt các mức hoa hồng liên kết khác nhau cho sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm

Linh Dinh February 29, 2024 No Comments

Làm thế nào để đặt các mức hoa hồng liên kết khác nhau cho sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm

Tiện ích Affiliate cho WooCommerce giúp bạn thêm, quản lý các liên kết, và theo dõi hiệu suất từ một nơi duy nhất – hoa hồng, doanh số, thanh toán, bảng xếp hạng, v.v. Kiếm tiền mà không cần làm việc chăm chỉ. Mở rộng phạm vi thương hiệu của bạn và thu hút khách hàng tiềm năng. Tài liệu này giải thích cách bạn (chủ cửa hàng) có thể đặt các mức hoa hồng liên kết khác nhau cho các liên kết của mình. Nó có thể là tỷ lệ phần trăm hoặc mức hoa hồng cố định.

Tạo kế hoạch hoa hồng cho sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm

  1. Đi đến WooCommerce > Liên kết > Kế hoạch.
  2. Nhấp vào ‘Thêm Kế hoạch’ để tạo một kế hoạch hoa hồng mới.
  3. Đặt tên cho kế hoạch cho bạn tham khảo.
  4. Dưới Hoa hồng, hãy nhập số tiền hoa hồng mà bạn muốn trao cho liên kết. Bạn có thể đặt tỷ lệ phần trăm hoặc hoa hồng cố định.
  5. Kế bên, bạn sẽ thấy nhóm quy tắc với Liên kết. Nhấp vào đó và chọn hoặc Product hoặc Product Category . Tiếp theo, chọn any of hoặc none of . Ở đây, ‘bất kỳ’ đại diện cho bất kỳ sản phẩm/danh mục sản phẩm nào, trong khi ‘không có’ đại diện cho không có sản phẩm/danh mục sản phẩm nào.
  6. Tìm kiếm sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm mà bạn muốn bao gồm / loại trừ trong menu thả xuống tìm kiếm.
  7. Nhấp vào ‘Lưu’ khi hoàn tất.

Đó là. Liên kết của bạn sẽ kiếm được hoa hồng liên kết mà bạn đã chỉ định cho mỗi sản phẩm trong đơn hàng.Nhấp vào ‘Thêm điều kiện’ để thêm nhiều quy tắc vào cùng một nhóm. Nhấp vào ‘Thêm nhóm mới’ để thêm một nhóm quy tắc mới.Đối với mỗi nhóm quy tắc (dưới dropdown ‘Nhóm này là pass’) và giữa nhiều nhóm quy tắc (dưới dropdown ‘KHI’), bạn có thể chọn tất cả các điều kiện nên đạt được hoặc ít nhất một điều kiện nên thoả mãn.Đây là quy tắc quen thuộc VÀ (tất cả), HOẶC (ít nhất).

Câu hỏi thường gặp

Có bắt buộc phải đặt hoa hồng liên kết cho mỗi sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm không?

Không.

Leave a Reply

Your email address will not be published.