Làm thế nào chủ sở hữu trang web/cửa hàng có thể thay đổi tên tham số theo dõi?

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Làm thế nào chủ sở hữu trang web/cửa hàng có thể thay đổi tên tham số theo dõi?

Chủ sở hữu trang web sẽ làm theo các bước sau đây:

  • Đăng nhập vào cửa hàng (trang web) của bạn
  • Điều hướng đến WooCommerce > Settings  >Affiliates  > General Settings
  • Kế đến, Affiliate Key Name thay đổi adi theo ý của bạn. Ví dụ, thay adi thành ‘ref’ ‘aff’ etc
  • Lưu những thay đổi

Đó là tất cả. Bạn đã hoàn tất

Lưu ý – Bạn chỉ có thể thêm chữ, số hoặc các ký tự đặc biệt không được phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published.