Kiểm soát truy cập

Linh Dinh March 19, 2024 No Comments

Groups WooCommerce dựa trên tất cả các tính năng hạn chế truy cập đã có sẵn trong Groups . Chúng tôi khuyến nghị xem xét phần Kiểm soát truy cập và tài liệu liên quan cho Groups . Các phần sau đây sẽ dẫn bạn đến các trang tài liệu cho Groups .

Groups cung cấp kiểm soát truy cập tích hợp cho phép hạn chế truy cập vào bài viết, trang và các loại nội dung tùy chỉnh cho các nhóm cụ thể và thành viên của họ. Các phần sau đây cung cấp thêm chi tiết về cách kiểm soát truy cập: Bạn cũng có thể kiểm soát truy cập vào nội dung theo nhóm hoặc theo khả năng sử dụng Shortcodes .

Leave a Reply

Your email address will not be published.