iziTuning

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Nếu khách hàng của bạn không thể tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm, họ có thể rời cửa hàng mà không mua sắm. Plugin iziTuning cho WooCommerce cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thay thế tự động.

Cài Đặt

  1. Download file .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn.
  2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin . Choose File (cho tệp bạn đã tải xuống ở bước 1).
  3. Install Now Activate Plugin .

Cấu hình

Một khi plugin iziTuning đã được cài đặt, không cần cấu hình thêm và plugin đã sẵn sàng sử dụng.

Các tình huống sử dụng

Plugin iziTuning cung cấp các tính năng sau:

  • Đề xuất thay thế khi sản phẩm hết hàng
  • Gợi ý sản phẩm thường được mua cùng nhau
  • Tìm kiếm sản phẩm ngay cả khi khách hàng đánh sai từ khóa

1) Automatically offers alternatives on out-of-stock products.

Khi một sản phẩm hết hàng hoặc không còn khả dụng, plugin iziTuning đề xuất cho khách hàng của bạn những sản phẩm thay thế để xem xét thay thế. Một trải nghiệm mua sắm tốt hơn sẽ tăng cả sự hài lòng của khách hàng và doanh số của bạn.

Trong ví dụ dưới đây, không còn hàng của iPhone 12, vì vậy iPhone 13 được hiển thị như một lựa chọn thay thế.

Lưu ý: Sản phẩm up-sells được thêm vào luôn được hiển thị thay vì các lựa chọn tự động. (Dữ liệu sản phẩm > Sản phẩm liên kết > Up-sells)

2) Automatically recommend products that are purchased together.

Khi người dùng truy cập vào một sản phẩm, họ sẽ thấy những sản phẩm thường được mua cùng với nó và có thể xem xét việc mua chúng.

Trong ví dụ dưới đây, người dùng muốn mua một chiếc mũ len và được hiển thị một chiếc áo mũ len thường được mua cùng với nó.

Lưu ý: Sản phẩm cross-sells được thêm vào luôn được hiển thị thay vì các đề xuất tự động. (Dữ liệu sản phẩm > Sản phẩm liên kết > Cross-sells)

3) Tìm kiếm sản phẩm ngay cả khi khách hàng đánh sai từ khóa

Các nghiên cứu gần đây cho thấy người dùng ngày càng mắc nhiều lỗi chính tả khi tìm kiếm một sản phẩm hoặc không nhớ chính xác tên. Nếu họ đánh sai tên của một sản phẩm hoặc thương hiệu trong hộp tìm kiếm, công cụ tìm kiếm sẽ không tìm thấy bất kỳ điều gì và họ có thể nghĩ rằng cửa hàng không có sản phẩm đó.

Trong những trường hợp này, plugin iziTuning tìm thấy sản phẩm ngay cả khi bị đánh sai.

Trong ví dụ dưới đây, người dùng tìm kiếm “venie” thay vì “beanie”. Tuy nhiên, plugin iziTuning tìm thấy các sản phẩm đúng.

Tìm kiếm thông minh chỉ được kích hoạt khi công cụ tìm kiếm chuẩn của WooCommerce không cung cấp bất kỳ kết quả nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published.