Inspire Commerce

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Cài đặt

 1. Giải nén các tệp và tải lên thư mục vào thư mục plugin của bạn (wp-content/plugins/)
 2. Kích hoạt plugin trong khu vực quản trị WordPress của bạn.
 3. Mở trang cài đặt cho WooCommerce và nhấp vào tab Cổng Thanh Toán.
 4. Cấu hình cài đặt Cổng Giao Dịch Inspire Commerce của bạn. Xem dưới đây cách làm thế nào…

Cách để thiết lập Phần mở rộng Cổng Giao Dịch Inspire Commerce:

 1. Đánh dấu vào ô “Kích hoạt” để cho phép Inspire Commerce được sử dụng như một phương thức thanh toán.
 2. Nhập tiêu đề của phương thức thanh toán mà khách hàng sẽ thấy trong quá trình thanh toán.
 3. Nhập mô tả về phương thức thanh toán sẽ nằm dưới tiêu đề.
 4. Nhập Tên đăng nhập Cổng Giao Dịch Inspire của bạn.
 5. Nhập mật khẩu Cổng Giao Dịch Inspire của bạn.
 6. Đối với Phương thức Bán hàng, chọn Ủy quyền & Thụ lý.
 7. Thẻ đã chấp nhận – Chọn tất cả các loại thẻ mà tài khoản thương gia của bạn đã cấu hình chấp nhận.
 8. Đánh dấu vào ô ‘Yêu cầu khách hàng nhập mã CVV của thẻ tín dụng’. Điều này sẽ giảm cơ hội giao dịch gian lận của bạn.
 9. Chỉ chọn ô ‘Chế độ Kiểm tra’ nếu bạn vẫn đang trong quá trình phát triển cho trang web của mình. Nếu trang web của bạn đã chính thức hoạt động, hãy đảm bảo không đánh dấu vào ô này.
 10. Nếu bạn muốn hiển thị lỗi giao dịch trong quá trình thanh toán trong khi trang web của bạn đang ở chế độ demo, đánh dấu vào “Chế độ Gỡ lỗi.” Điều này sẽ không hoạt động trên trang web chính thức.
 11. Nhập địa chỉ email mà bạn muốn nhận các thông điệp gỡ lỗi. Lưu các thay đổi – và bạn đã hoàn tất cài đặt!
Nội dung liên quan:  Quản lý sản phẩm số / tải xuống

Leave a Reply

Your email address will not be published.