Infusionsoft cho WooCommerce

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Infusionsoft cho WooCommerce là một tiện ích mở rộng WooCommerce cho phép bạn đồng bộ hóa người dùng WooCommerce với danh bạ Infusionsoft. Cho dù đó là một đăng ký mới hay một danh sách liên hệ hiện có, danh sách liên hệ Infusionsoft của bạn sẽ tự động cập nhật thông qua Infusionsoft cho WooCommerce.

Hướng dẫn cho Chủ cửa hàng

Thiết lập và Cấu hình

Cách thiết lập Infusionsoft cho WooCommerce:

  1. Chuyển đến → Woocommerce → Wc Infusionsoft.
  2. Nhập Client ID & Client Secret.
  3. Đánh dấu Checkbox đầu tiên để kích hoạt tạo liên hệ trong Infusionsoft cũng.
  4. Đánh dấu Checkbox thứ hai để cho phép đồng bộ hóa liên hệ với Infusionsoft.
  5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Bắt đầu

Note* Bạn phải có một tài khoản nhà phát triển InfusionSoft & tài khoản Keap.
Tạo một tài khoản Keap: –
● Đi đến: https://signin.infusionsoft.com/registration/createInfusionsoftId

● Tạo một tài khoản

Bây giờ tạo một tài khoản nhà phát triển Infusion: –
● Đi đến: https://keys.developer.infusionsoft.com/member/register
● Tạo một tài khoản
● Đăng ký New Application

● Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ nhận được Client ID & Client Secret của mình

Cài đặt WC Infusionsoft

● Đi đến → Woocommerce → Wc Infusionsoft
● Nhập Client ID & Client Secret
● Checkbox đầu tiên để kích hoạt creating contact trong Infusionsoft cũng
● Checkbox thứ hai để cho phép synchronization danh sách liên hệ với Infusionsoft
● Nhấp vào Lưu thay đổi

Nội dung liên quan:  Cập Nhật Số Lượng Giá Đăng Kí cho WooCommerce

Note* Bạn sẽ nhận được ID khách hàng và Bí mật khách hàng từ tài khoản nhà phát triển Infusionsoft của bạn trong Mã API của tôi như đã giải thích ở trên.

● Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập của Keap sau khi lưu thay đổi.
● Đăng nhập bằng thông tin xác thực tài khoản Keap của bạn.

● Cho phép truy cập đến tiện ích WC Infusionsoft plugin để tích hợp.

● Bạn có thể xóa chi tiết tài khoản (Khóa ứng dụng và Khóa bí mật) bằng cách nhấp vào nút Xóa chi tiết tài khoản Infusionsoft.

● Bạn cũng có thể xóa các thẻ/bộ hành động được áp dụng trong các sản phẩm woocommerce bằng cách nhấp vào nút Xóa Thẻ/Bộ hành động từ tất cả sản phẩm.

User Registration WooCommerce

Khi người dùng đăng ký qua Trang tài khoản Woocommerce của tôi hoặc trong quá trình Thanh toán, liên hệ cũng sẽ được thêm vào danh sách liên hệ Infusionsoft của bạn.

Đảm bảo kích hoạt cài đặt tạo tài khoản từ tab Tài khoản & Quyền riêng tư của Woocommerce cũng như, ánh xạ My Account page trong tab Nâng cao.

● Đi đến Woocommerce → Cài đặ

Leave a Reply

Your email address will not be published.