Hướng Dẫn Xử Lý Sự Cố 101: Xem Báo Cáo Trạng Thái Hệ Thống WooCommerce

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Hướng Dẫn Xử Lý Sự Cố 101: Xem Báo Cáo Trạng Thái Hệ Thống WooCommerce

Báo cáo trạng thái hệ thống là gì?

Hiểu Báo Cáo Trạng Thái Hệ Thống WooCommerce trang tài liệu đi qua toàn bộ báo cáo và các trang liên quan của Trạng Thái Hệ Thống.

Tại sao kiểm tra trạng thái hệ thống?

Điều quan trọng là biết cách kiểm tra trạng thái hệ thống WooCommerce của bạn vì một số lý do, trong đó có những lý do được mô tả trong video hướng dẫn dưới đây.

  • Cách kiểm tra nếu bạn có các phiên bản mới nhất của plugin chính WooCommerce, cơ sở dữ liệu WooCommerce , và các tiện ích mở rộng của bạn.
  • Cách tăng bộ nhớ PHP của bạn, nếu bạn có vấn đề về lưu dữ liệu (như nhiều biến thể).
  • Các giao dịch cổng thanh toán không được ghi lại tức là không thể ghi.
  • Cách sửa các trang WooCommerce bị hỏng.
  • Cách loại trừ xung đột chủ đề do tệp mẫu chủ đề đã lỗi thời .

Làm thế nào để làm điều đó?

Leave a Reply

Your email address will not be published.