Hướng dẫn xác định lỗi 101: Thông tin thêm về Lỗi máy chủ nội bộ 500

Linh Dinh March 8, 2024 No Comments

Thông điệp lỗi

Lỗi phổ biến trong WordPress là lỗi HTTP 500 và sẽ trông giống như hình dưới đây. Đây không phải là mô tả và sẽ không giúp tìm ra nguyên nhân gây ra vấn đề. Trên các trang web sản xuất, việc thực hiện tốt nhất là hiển thị lỗi chung như này, nhưng cho mục đích xác định lỗi, chúng ta cần nhiều thông tin hơn. lỗi-máy-chủ-nội-bộ-500

Gỡ lỗi

Đối với hầu hết người dùng, việc nhận thêm thông tin là dễ dàng.

  1. FTP vào trang web của bạn
  2. Mở tệp có tên là wp-config.php
  3. Tìm dòng mà bạn thấy define('WP_DEBUG', false);
  4. Thay đổi false thành true và lưu tệp tin

Ảnh chụp màn hình 2013-06-18 lúc 4.13.20 PM Lần tới khi bạn làm mới trang web mà bạn đã gặp lỗi, bạn sẽ thấy được thông báo lỗi mô tả rõ hơn sẽ giúp trong việc tìm lỗi.Nếu dòng đã được đặt là true bạn có thể có plugin khác hoặc cấu hình máy chủ đang ngăn chặn đầu ra lỗi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.