Hướng dẫn cài đặt WooCommerce

Linh Dinh March 1, 2024 No Comments

Trang này miêu tả cách cài đặt plugin Thanh toán trực tuyến Airwallex cho cửa hàng WooCommerce của bạn.

Trước khi bạn bắt đầu

  • Nếu bạn chưa thực hiện, hãy gửi thông tin về cửa hàng trực tuyến của bạn qua trang Airwallex web app > Payments để kích hoạt khả năng Thanh toán trực tuyến và đăng ký một số phương thức thanh toán được kích hoạt trên tài khoản của bạn.
  • Điền vào tất cả các trường cần thiết và gửi Mẫu PCI-SAQ-A cho Quản lý Tài khoản Airwallex của bạn. Nếu bạn đang hoàn thành quá trình này bằng chính mình, vui lòng gửi phiên bản đã ký vào support@airwallex.com .
  • Lấy ID Khách hàng và Khóa API bí mật từ trang Airwallex web app > Developer > API Keys cho cấu hình cài đặt của bạn. Hãy chắc chắn bạn lấy chìa khóa cho tài khoản đúng nếu bạn có nhiều tài khoản. Để biết thêm thông tin, xem Quản lý khóa API .

Bước 1: Cài đặt plugin

Theo các bước này để cài đặt ứng dụng Thanh toán trực tuyến Airwallex cho cửa hàng WooCommerce của bạn.

1. Truy cập vào Thanh toán trực tuyến Airwallex plugin hoặc tìm kiếm Airwallex từ Phần mở rộng WooCommerce và nhấn vào Download .

Nội dung liên quan:  Quyên góp cho WooCommerce

2. Sau khi hoàn thành quá trình thanh toán, nhấp vào Add to site

3. Thêm URL trang web của bạn và kết nối cửa hàng của bạn với plugin

4. Ủy quyền kết nối và việc cài đặt của bạn đã hoàn tất

Bước 2: Cấu hình cài đặt API

Sau khi cài đặt và kích hoạt plugin, nhấp vào Airwallex API settings để cấu hình các chi tiết xác thực.

Cài đặt WooCommerce - Bước 2

Nhập ID Khách hàng và Khóa API từ trang Airwallex web app > Developer > API keys . Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng khóa API hạn chế để xác thực với plugin WooCommerce. Để biết thông tin về khóa API hạn chế và cách tạo chúng, xem Khóa API hạn chế .

Cài đặt WooCommerce - Bước 5a

Đăng ký sự kiện webhook của chúng tôi với url được hiển thị và thêm khóa bí mật webhook vào màn hình này. Theo hướng dẫn cho cấu hình webhook .

Chế độ thử nghiệm (Sandbox)

Chọn Enable sandbox khi bạn đang sử dụng ID Khách hàng và khóa API của tài khoản demo Airwallex để kiểm tra giao dịch trên cửa hàng WooCommerce của bạn. Lưu ý rằng bạn phải sử dụng chi tiết tài khoản demo của mình (ID Khách hàng và khóa API) trong cài đặt API của bạn để kiểm tra sandbox. Airwallex cung cấp tài khoản kiểm tra sandbox khi cần. Vui lòng liên hệ support@airwallex.com để yêu cầu tài khoản demo để kiểm tra. Cung cấp tên công ty đã đăng ký Airwallex của bạn và các phương thức thanh toán mà bạn muốn kiểm tra bằng cách sử dụng tài khoản demo.

Nội dung liên quan:  Use Case: Hộp Đăng Ký Hạt Cà Phê

Bước 3: Kích hoạt và cấu hình các phương thức thanh toán

Nhấp vào Payments hoặc Back to payment overview để xem các cách khác nhau bạn có thể cấu hình trải nghiệm thanh toán của mình. Chọn phương thức nào để cấu hình dựa trên các phương thức thanh toán bạn muốn hỗ trợ và trải nghiệm thanh toán bạn muốn cung cấp.

WooCommerce - Step 3 - methods

Airwallex – Tất cả các Phương thức Thanht toán

Phương thức này cho phép bạn cung cấp tất cả các phương thức thanh toán đã kích hoạt trên tài khoản Airwallex của bạn trên trang thanh toán cửa hàng WooCommerce của bạn, bao gồm thẻ, Apple Pay, Google Pay và các phương thức thanh toán địa phương khác. Nó cũng cho phép khách hàng của bạn lưu số thẻ vào hồ sơ để thanh toán trong tương lai. Đây là phương thức được khuyến nghị nhất nếu bạn muốn cung cấp các phương thức thanh toán khác ngoài thẻ và muốn cung cấp quá trình thanh toán nhanh cho khách hàng quen thuộc.

<img alt=”Woocommerce – step 3 – all payment methods” decoding=”async” src=”https://lh7-us.googleusercontent.com/l6WC1lOHwH640MKxCMWgwgAmSqq4456f_n10BC1pluGNkrYvIQNvO0RzBbSNkyheu6B8avNvydFzog3SR_bxzGRaEfUZCSo-rQVnJVLPf_NLZ2M1XwF1U

Leave a Reply

Your email address will not be published.