Hỗ trợ Trang web bên ngoài MultilingualPress

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

Từ phiên bản 4.3.0 của MultilingualPress trở đi, có một tùy chọn cho phép kích hoạt một tính năng liên kết các bài viết gốc từ một trang con của mạng với MultilingualPress được cài đặt tới một trang trên một trang web bên ngoài.

Cài đặt một Trang web bên ngoài

Đầu tiên, tiến tới bảng điều khiển Network và truy cập vào bảng điều khiển quản trị của MultilingualPress để kích hoạt module ( MultilingualPress Set Up ). Sau đó, truy cập vào bảng điều khiển quản trị MultilingualPress. Một khi đã vào bên trong, bạn sẽ muốn chọn hộp kiểm Trang web bên ngoài, như được minh họa trong hình. Cuối cùng, chỉ đơn giản nhấn nút Lưu thay đổi để kích hoạt module.

Kích hoạt module Trang web bên ngoài

Để truy cập vào phần Trang web bên ngoài và tạo một liên kết trang web bên ngoài, nhấp vào liên kết ‘Trang web bên ngoài’ trong menu bên trái. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tạo một liên kết tới một trang cụ thể trên một trang web báo chí Italy.

Tạo một Trang web bên ngoài

Để tự động chuyển hướng người dùng tới một trang web khác, hãy đảm bảo đã mở tùy chọn ‘Chuyển hướng’ trong cài đặt MultilingualPress.

Kích hoạt module Chuyển hướng trong cài đặt MultilingualPress

Trong tình huống cụ thể này, bạn sẽ thấy lựa chọn cho việc tự động chuyển hướng trong biểu mẫu tạo Trang web bên ngoài, giống như hình ảnh bên dưới.

Kích hoạt chuyển hướng

Nhớ kiểm tra hộp “Kích hoạt chuyển hướng tự động.” Điều này sẽ kích hoạt tự động chuyển hướng tới Trang web bên ngoài cho người dùng mà ngôn ngữ của họ khớp với ngôn ngữ được đặt cho trang web bên ngoài cụ thể đó. Vì vậy, một Trang web bên ngoài được định rõ bởi các tham số sau:

  • URL Trang web (yêu cầu) : Điều này đặt URL của trang web bên ngoài mà người dùng sẽ được chuyển hướng tới.
  • Tên Ngôn ngữ Trang web (yêu cầu) :  Bạn có thể đặt tên cho liên kết bên ngoài để dễ dàng chỉnh sửa backend hoặc dán nhãn rõ ràng trong menu ngôn ngữ.
  • Locale Ngôn ngữ Trang web (yêu cầu) : Điều này xác định locale tương ứng với ngôn ngữ của trang web bên ngoài.
  • Kích hoạt Hreflang: Tùy chọn này cho phép bạn sử dụng thuộc tính hreflang cho việc nhắm mục tiêu ngôn ngữ và khu vực.
  • Kích hoạt Chuyển hướng Tự động: Lựa chọn này cho phép bạn tự động chuyển hướng người dùng, nhưng nó chỉ hiển thị nếu module Chuyển hướng được kích hoạt trong cài đặt MultilingualPress.

Một menu dropdown bổ sung xuất hiện trong tab Chuyển hướng nếu bạn kích hoạt tùy chọn “Kích hoạt Chuyển hướng Tự động” trong cài đặt MultilingualPress. Bạn có thể chọn một trong các Trang web bên ngoài đã được định rõ từ menu này như liên kết chuyển hướng bên ngoài dự phòng, như được minh họa trong hình dưới đây.

Chuyển hướng: Trang bên ngoài dự phòng

Tham chiếu một bài viết tới một Trang web bên ngoài

Nếu bạn có một trang hoặc bài viết được tạo trên một trang con, và vào chế độ chỉnh sửa cho bài viết đó, bạn sẽ tìm thấy một phần mới với hộp meta dịch thuật của MultilingualPress. Trong phần này, bạn sẽ thấy các Trang web bên ngoài mà bạn đã định rõ.

Hộp meta dịch thuật Trang web bên ngoài

Nếu bạn không nhập một URL trong trường cho Trang web bên ngoài, liên kết dịch thuật sẽ hướng người dùng tới URL đã được đặt trong cài đặt MultilingualPress theo mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn muốn xác định một URL khác, bạn có thể điền vào trường kế bên tên Trang web bên ngoài tương ứng.

Thêm một Trang web bên ngoài tới menu ngôn ngữ

Một khi bạn đã cấu hình tính năng chuyển hướng Trang web bên ngoài và liên kết chính xác nó tới một bài viết, bạn sẽ muốn thêm một phần tử mới tới menu ngôn ngữ. Phần tử này cho phép người dùng tự chuyển đổi tới bản dịch được quản lý bởi Trang web bên ngoài.

Ví dụ, nếu bài viết gốc của bạn có tiêu đề “Ấn Độ trên Mặt trăng” và nó được liên kết tới một bài viết trên một trang web bên ngoài Italy, bạn có thể cập nhật menu ngôn ngữ để bao gồm một tùy chọn cho phép người dùng chuyển đổi tới trang đó một cách tự động. Điều này có thể được thực hiện bằng cách theo chỉ dẫn được cung cấp trong hình kèm theo.

Thêm một Trang web bên ngoài vào menu ngôn ngữ

Nhấn nút Lưu Menu , menu được cập nhật. Menu ngôn ngữ cho phép người dùng chọn Trang web bên ngoài Italian một cách trực tiếp từ front end.

Menu với liên kết chuyển Trang web bên ngoài

Leave a Reply

Your email address will not be published.