Hiển thị đoạn trích đăng bài thay vì nội dung đầy đủ

Linh Dinh March 8, 2024 No Comments

Hiển thị đoạn trích đăng bài thay vì nội dung đầy đủ

Note: Đây là Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với việc code và giải quyết các xung đột tiềm tàng, hãy chọn WooExpert hoặc Nhà phát triển để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các tùy chỉnh dưới Chính sách hỗ trợ của chúng tôi.

Nếu bạn muốn tự động hiển thị đoạn trích đăng bài trên trang lưu trữ / kết quả tìm kiếm của mình (thay vì sử dụng thẻ <!– more –>), hãy sử dụng:

Bạn sau đó có thể điều chỉnh việc hiển thị đoạn trích bằng cách lọc the_excerpt / excerpt_length , v.v. như bình thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published.