Gửi email theo dõi để bổ sung đơn hàng

Linh Dinh March 1, 2024 No Comments

Gửi email theo dõi để bổ sung đơn hàng

Bạn có thể sử dụng AutomateWoo để tạo nhiều email theo dõi bổ sung đơn hàng WooCommerce khác nhau cho cửa hàng của mình. Bạn có thể tạo email theo dõi bổ sung với các lịch trình khác nhau và cho các sản phẩm hoặc loại sản phẩm cụ thể bằng cách sử dụng workflows.

Video dưới đây là hướng dẫn cách thiết lập điều này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.