Google Product Feed

Linh Dinh March 19, 2024 No Comments

WooCommerce Google Product Feed cho phép bạn tạo và gửi nguồn cấp dữ liệu sản phẩm và biến thể theo thời gian thực đến Google Merchant Center để bạn có thể sử dụng thông tin sản phẩm cập nhật trong các chiến dịch quảng cáo.

Bài viết hỗ trợ

Các bài viết dưới đây sẽ giúp bạn bắt đầu và vận hành với tiện ích mở rộng này, cũng như cung cấp thông tin về các tùy chỉnh nếu trang web của bạn cần một tính năng cụ thể:

FAQ

Làm thế nào để gửi hình ảnh cho Google?

Liên kết đến hình ảnh sản phẩm của bạn sẽ tự động được liệt kê trong nguồn cấp dữ liệu gửi đến Google. Không cần thêm bất cứ điều gì.

Google Product Feed có hỗ trợ biến thể sản phẩm không?

Có, Google Product Feed hỗ trợ các biến thể sản phẩm. Nếu bạn kích hoạt hỗ trợ biến thể, mỗi biến thể sẽ được gửi như một mục cụ thể trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Các biến thể sử dụng giá trị từ các thuộc tính khi chúng được đặt, và bạn có thể cung cấp dữ liệu cấp dữ liệu cụ thể khi chỉnh sửa một biến thể.

Plugin này có cho phép tạo Google Product Listing Adverts (PLA) hợp lệ không?

Có. Nó tạo một nguồn cấp dữ liệu để tải các sản phẩm của cửa hàng vào Google Merchant Center để có thể thiết lập PLA. Nó cung cấp việc nhập dữ liệu cho tất cả dữ liệu bắt buộc, data có thể được thiết lập ở cấp cửa hàng, cấp danh mục hoặc sản phẩm cụ thể khi cần; và hỗ trợ thông số nguồn cấp dữ liệu hiện tại của Google.

Tiện ích mở rộng này có tương thích với …….?

Kiểm tra trang tương thích tiện ích mở rộng .

Thắc mắc & Phản hồi

Bạn có thắc mắc trước khi mua? Vui lòng điền vào mẫu tiền bán. Đã mua và cần hỗ trợ? Liên hệ với nhà phát triển qua Trung tâm Hỗ trợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.