Google Product Feed – Các tùy chọn tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm

Linh Dinh March 19, 2024 No Comments

Theo mặc định, nguồn cấp dữ liệu sẽ bao gồm tất cả sản phẩm và biến thể hỗ trợ, đủ điều kiện. Tuy nhiên, bạn có một số tùy chọn / kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để kiểm soát những gì được bao gồm.

Bao gồm / loại trừ biến thể trong nguồn cấp dữ liệu của bạn

Nếu bạn có sản phẩm biến thể trong cửa hàng của mình, thì nguồn cấp dữ liệu tạo một sản phẩm đầu ra riêng lẻ cho mỗi biến thể riêng lẻ trong nguồn cấp dữ liệu.

Note: Chúng tôi khuyến nghị mạnh mẽ giữ nguyên hành vi này vì với hầu hết các cửa hàng, điều này rất quan trọng để đảm bảo rằng dữ liệu sản phẩm có thể được chuyển qua và xác nhận hợp lệ bởi Google. Nếu bạn cảm thấy bạn có thể cần vô hiệu hóa điều này, vui lòng liên hệ với đội hỗ trợ của chúng tôi để thảo luận về các tùy chọn của bạn trước.

Tạo nguồn cấp dữ liệu từng phần / giới hạn các mục trong nguồn cấp dữ liệu của bạn

Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm nghĩa là WordPress phải tải tất cả dữ liệu sản phẩm trong một yêu cầu duy nhất, và nó thường mất nhiều nguồn lực hơn một yêu cầu trang trung bình. Trình tạo nguồn cấp dữ liệu cố gắng làm cho quá trình này hiệu quả nhất có thể. Nhưng nếu bạn gặp vấn đề, bạn có thể muốn tạo nhiều nguồn cấp dữ liệu từng phần và gửi mỗi nguồn cấp dữ liệu riêng lẻ đến Google.

Nội dung liên quan:  Thay đổi văn bản nút thêm vào giỏ hàng

Note : Các phiên bản gần đây của plugin bao gồm các tính năng mới để tạo nguồn cấp dữ liệu một cách hiệu quả hơn. Nếu bạn gặp vấn đề trong việc tạo nguồn cấp dữ liệu toàn bộ, chúng tôi sẽ khuyến nghị tính năng Đệm mục nguồn cấp dữ liệu là một giải pháp tốt hơn so với nguồn cấp dữ liệu từng phần.

Bạn có thể tạo một nguồn cấp dữ liệu từng phần bằng cách bao gồm gpf_start gpf_limit đối số trong URL nguồn cấp dữ liệu. Ví dụ: Nếu URL nguồn cấp dữ liệu toàn bộ của bạn là http://www.example.com/?woocommerce_gpf=google , thì bạn có thể tạo một nguồn cấp dữ liệu chứa chỉ 100 mục đầu tiên bằng cách sử dụng URL.

  • http://www.example.com/?woocommerce_gpf=google&gpf_start=0&gpf_limit=100

Để gửi nhiều nguồn cấp dữ liệu, thay đổi giá trị gpf_start tương ứng (không thay đổi gpf_limit). Ví dụ:

  • http://www.example.com/?woocommerce_gpf=google&gpf_start=0&gpf_limit=100
  • http://www.example.com/?woocommerce_gpf=google&gpf_start=100&gpf_limit=100
  • http://www.example.com/?woocommerce_gpf=google&gpf_start=200&gpf_limit=100
  • http://www.example.com/?woocommerce_gpf=google&gpf_start=300&gpf_limit=100

Điều chỉnh giá trị gpf_limit thành một giá trị mà máy chủ lưu trữ của bạn có thể xử lý một cách đáng tin cậy.

Hoặc bạn có thể tạo nguồn cấp dữ liệu cho từng danh mục và chia nguồn cấp dữ liệu của bạn theo cách đó – xem bên dưới.

Tạo một nguồn cấp dữ liệu cho các danh mục cụ thể

Bạn có thể thay đổi các danh mục được bao gồm trong nguồn cấp dữ liệu của bạn bằng cách chỉnh sửa cấu hình nguồn cấp dữ liệu có sẵn dưới WooCommerce » Product Feeds. Chỉ cần chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu đã chọn của bạn, và chọn “bao gồm sản phẩm CHỈ từ …” làm bộ lọc danh mục và chỉ định các danh mục mà bạn muốn bao gồm trong nguồn cấp dữ liệu của bạn.

Nội dung liên quan:  Giải quyết sự cố với quy trình làm việc

Loại trừ danh mục khỏi nguồn cấp dữ liệu của bạn

Bạn có thể thay đổi các danh mục được bao gồm trong nguồn cấp dữ liệu của bạn bằng cách chỉnh sửa cấu hình nguồn cấp dữ liệu có sẵn dưới WooCommerce » Product Feeds. Chỉ cần chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu đã chọn của bạn, và chọn “bao gồm tất cả sản phẩm NGOẠI TRỪ từ …” làm bộ lọc danh mục và chỉ định các danh mục mà bạn muốn loại trừ khỏi nguồn cấp dữ liệu của bạn.

Tạo một nguồn cấp dữ liệu theo một loại tiền tệ cụ thể

Nếu bạn có Multi-Currency cho WooCommerce hoặc Currency Switcher for WooCommerce mở rộng, thì bạn có thể sản xuất một nguồn cấp dữ liệu trong bất kỳ loại tiền tệ nào mà bạn đã kích hoạt trong cài đặt mở rộng Multi-currency. Để truy cập một nguồn cấp dữ liệu theo loại tiền tệ cụ thể, chỉ cần thêm currency={currency_code} vào cuối URL nguồn cấp dữ liệu của bạn, ví dụ.

  • http://www.example.com/?woocommerce_gpf=google& currency=USD
  • http://www.example.com/?woocommerce_gpf=google& currency=GBP
  • http://www.example.com/?woocommerce_gpf=google& currency=EUR

Các câu hỏi & Phản hồi

Bạn có câu hỏi trước khi mua? Vui lòng điền vào biểu mẫu tiền bán hàng này.

Đã mua và cần một số hỗ trợ? Mở một vé hỗ trợ qua Trung tâm Trợ giúp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.