Gizmo Theme

Linh Dinh March 19, 2024 No Comments

Cài Đặt Gizmo

Để tạo một trang web với Gizmo, bạn phải cài đặt chủ đề Gizmo và plugin WooCommerce.

Tải Xuống và Cài Đặt Gizmo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Woo.com của bạn và truy cập đến Downloads page.
 2. Nhấp vào Download Icon để nhận một file gizmo.zip chủ đề nén trong máy tính của bạn
 3. Từ bảng điều khiển trang web của bạn, điều hướng đến Appearance > Themes và nhấp vào nút Add New
 4. Nhấp vào nút Upload Theme để tải lên file gizmo.zip đã tải xuống của bạn
 5. Nhấp vào nút Install Now
 6. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang kích hoạt. Nhấp vào nút Activate
Cài đặt chủ đề Gizmo
Kích hoạt chủ đề Gizmo

Cài Đặt WooCommerce

Nếu bạn chưa cài đặt WooCommerce, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Đi đến Plugins > Add New
 2. Tìm kiếm “WooCommerce”
 3. Nhấn nút Install Now trên hộp chứa tiêu đề WooCommerce
 4. Cuối cùng, nhấn nút Activate Now
Cài đặt plugin WooCommerce

Nhập Trang Web Mẫu

Nhập Trang Web Mẫu

Gizmo đi kèm với một trang web mẫu được xây dựng sẵn mà bạn có thể nhập vào trang web của mình và bắt đầu chỉnh sửa nội dung. Để nhập demo, bạn cần cài đặt plugin ThemeGrill Demo Importer và làm theo một số bước sau đây:

 1. Đi đến Plugins > Add New
 2. Tìm kiếm plugin “ThemeGrill Demo Importer”
 3. Một khi plugin xuất hiện trên kết quả tìm kiếm, nhấp vào nút Install Now </li

Leave a Reply

Your email address will not be published.