Giao Hung Theo Hộp

Linh Dinh March 11, 2024 No Comments

Giao Hàng Theo Hộp cho phép bạn tạo ra các quy tắc vận chuyển cho các hộp.

Hộp có kích thước cố định và các mặt hàng được đóng gói theo thể tích. Bạn có thể xác định nhiều mức giá dựa trên địa điểm giao hàng, có nhiều kích thước hộp khác nhau cho mỗi vùng, và thêm chi phí dựa trên hộp, trọng lượng hộp và chi phí nội dung hộp.

Cách Nó Hoạt Động

Khi một khách hàng thanh toán với các mục trong giỏ hàng của họ, plugin xem xét vị trí giao hàng của các mặt hàng, khớp nó với một vùng, và sau đó sử dụng các mức giá trong vùng đó cho việc tính toán. Mỗi vị trí và mức giá có thể có kích thước hộp riêng và nhiều bộ kích thước hộp, dựa trên yêu cầu vận chuyển của bạn. Các mặt hàng được đóng gói vào hộp để có giá.

Để tính toán phí vận chuyển chính xác, bạn cần tạo ra các vùng giao hàng của bạn và mức giá kích thước hộp. Plugin thực hiện tất cả các phép tính cho bạn.

Đóng Gói Hộp

Trình đóng gói hộp đi kèm với phương pháp vận chuyển này cho phép bạn nhóm các mục vào các gói mà bạn định nghĩa chiều cao, chiều rộng, chiều dài, trọng lượng và trọng lượng tối đa. Đóng gói chủ yếu volume based , nhưng cũng xconsider kích thước của mặt hàng.

Nội dung liên quan:  Cài đặt Storefront theo ngôn ngữ của bạn

Trình đóng gói hộp dựa trên thể tích. Điều này trong hầu hết các trường hợp sẽ cung cấp kết quả tốt nhưng sẽ không bao giờ chính xác như một người thật sự đóng gói một hộp (xem Vấn Đề Đóng Gói BIN ). Do đó, điều quan trọng là hiểu rằng kết quả đóng gói chính xác nhất có thể và bất kỳ bất thường nào cần được chấp nhận.

Bắt Đầu

Thiết lập Giao Hàng Theo Hộp requires some thought and planning on your part . Trước khi bắt đầu với plugin, bạn cần đến:

 1. Xác định vùng giao hàng của bạn
 2. Tìm hiểu kích thước hộp mà bạn muốn cung cấp
 3. Đảm bảo rằng sản phẩm của bạn đã được đặt kích thước. Xem https://woo.com/document/adding-dimensions-and-weights-to-products-for-shipping/

Cài Đặt và Cấu Hình

Phương pháp vận chuyển này cần được thêm vào một Shipping zone . Nếu bạn chưa cấu hình Vùng vận chuyển của bạn, vui lòng kiểm tra hướng dẫn thiết lập Vùng giao hàng của chúng tôi trước khi tiếp tục.

 • Đi đến WooCommerce > Settings > Shipping > Shipping zones .
 • Nhấp vào nút Edit trên vùng vận chuyển nơi bạn muốn cung cấp phương thức này.
 • Bên trong vùng giao hàng, nhấp vào nút Add shipping method .
 • Sau đó, chọn phương thức vận chuyển và nhấp vào nút Continue .
 • Nhấp vào nút Edit ở phía bên phải của bảng Phương thức vận chuyển để cấu hình các cài đặt:
  • Method Title – Tên phương thức vận chuyển hiển thị cho khách hàng.
  • Tax Status – Xác định việc có hoặc không áp dụng thuế lên số tiền vận chuyển.
  • Handling Fee – Một phí được thêm vào chi phí vận chuyển cho phương pháp này. Có thể là một số tiền cố định (10) hoặc một tỷ lệ phần trăm (10%). Phần trăm dựa trên giá trị của các mặt hàng.
  • Un-packable Item Cost – Nếu một mặt hàng không vừa vào bất kỳ hộp nào của bạn, hãy tính phí này. Để trống nếu phương thức vận chuyển nên bị vô hiệu hóa khi mặt hàng không thể được đóng gói.
  • Boxes – Xem bên dưới.
Nội dung liên quan:  Công cụ quản lý cho WooCommerce
flatrateboxsettings
 • Nhấp Save changes .

Thêm hộp

 1. Click Add Box . Thêm nhiều hộp tùy ý bạn để đóng gói; hộp phù hợp nhất sẽ được tính giá cho bạn.
Boxes
Hộp

Kích thước và trọng lượng sẽ sử dụng đơn vị bạn đã xác định trong WooCommerce > Settings > Catalog .

 1. Enter thuộc tính cho tất cả các hộp.
 • Hộp Length – Chiều dài của hộp. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng kích thước lớn nhất.
 • Hộp Width – Chiều rộng của hộp.
 • Hộp Height – Chiều cao của hộp. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng kích thước nhỏ nhất.
 • Hộp Weight – Giới hạn trọng lượng tổng thể của hộp.
 • Hộp Cost – Chi phí giao hàng cho hộp. Đây là một giá trị cố định cho mỗi hộp.
 • Cost per <weight unit> – Một chi phí được nhân theo trọng lượng. Ví dụ: nếu bạn có một hộp 10lb và thu phí £1 mỗi lb, chi phí sẽ là £10.
 • Cost % – Một chi phí được thêm vào dựa trên giá trị của các mặt hàng được đóng gói trong hộp của bạn. Ví dụ, nếu bạn có £10 số mặt hàng, và một chi phí 10%, thêm £1 sẽ được thêm vào chi phí vận chuyển.
 1. Save changes .

Leave a Reply

Your email address will not be published.