Free Shipping Amount Counter

Linh Dinh March 18, 2024 No Comments

Hiển thị bộ đếm số lượng gửi hàng miễn phí và khuyến khích khách hàng mua nhiều hơn

Cài đặt

 1. Tải tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tệp bạn đã tải về với Choose File .
 3. Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại Cài đặt và kích hoạt Plugins/Tiện ích mở rộng .

Thiết lập và cấu hình

Sau khi tiện ích mở rộng được cài đặt, bạn có thể thấy “Thiết lập bộ đếm giao hàng miễn phí” dưới quản trị WordPress > WooCommerce. Nhấp để truy cập vào thìết lập.

Cài đặt chung:

Từ tab cài đặt chung, bạn có thể cấu hình các tùy chọn sau,

 • Kích hoạt tiện ích mở rộng,
 • Nhập số tiền gửi hàng miễn phí
 • Xem xét số tiền trước hoặc sau thuế
 • Hiển thị tất cả thời gian hoặc kích hoạt khi có sản phẩm trong giỏ hàng
 • Tùy chỉnh màu và kích cỡ font số tiền
 • Kích hoạt lời nhắn cho các vai trò người dùng cụ thể
 • Tùy chỉnh lời nhắn thành công xuất hiện trên trang giỏ hàng khi cấp phép giao hàng miễn phí

Cài đặt trang cửa hàng, sản phẩm, giỏ hàng và trang thanh toán

Tiện ích mở rộng cung cấp thiết lập riêng biệt cho từng loại trang bao gồm,

 • Kích hoạt / vô hiệu hóa thông báo
 • Văn bản trước và sau số tiền vận chuyển
 • Màu sắc và kích cỡ font của văn bản
 • Các vị trí hiển thị khác nhau cho trang cửa hàng, sản phẩm, giỏ hàng và trang thanh toán

Mã ngắn:

Leave a Reply

Your email address will not be published.