Flux Checkout cho WooCommerce

Linh Dinh March 11, 2024 No Comments

Bắt đầu: Cách cài đặt Flux Checkout cho WooCommerce

Khi bạn đã mua Flux Checkout for WooCommerce , bạn có thể tải xuống plugin từ email xác nhận hoặc tài khoản WooCommerce của bạn.

Để cài đặt Flux Checkout for WooCommerce , hãy làm theo các bước sau:

 1. Từ bảng điều khiển WordPress của bạn, đi đến Plugins > Add New .
 2. Sau đó, nhấp vào Upload Plugin .
 3. Tiếp theo, nhấp vào Choose File và chọn tệp ZIP bạn đã tải xuống.
 4. Nhấp vào Install Now và sau đó Activate Plugin .

Sau khi bạn đã cài đặt Flux Checkout for WooCommerce , bạn có thể thay đổi kiểu thanh toán và tùy chỉnh nó.

Cách Tùy chỉnh Thiết kế Flux Checkout cho WooCommerce

Tùy chỉnh Flux Checkout for WooCommerce có thể được thực hiện trên trang cài đặt. Để làm điều này, làm theo các bước sau:

 1. Từ bảng điều khiển WordPress của bạn, đi đến WooCommerce > Flux Checkout .
 2. Nhấp vào tab Styles ở đầu trang.
 3. Tại đây, bạn sẽ có thể chọn chủ đề thanh toán bạn muốn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chủ đề Modern .
 4. Khi đã chọn, cuộn xuống trang, và bạn sẽ thấy các tùy chọn thiết kế bổ sung mà bạn có thể tùy chỉnh tùy thuộc vào chủ đề đã chọn.
 5. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấp vào Save Changes .
Trang cài đặt Flux Checkout.

Cách Kích hoạt Tính năng Tự động hoàn thành Địa chỉ

Nếu bạn đang tìm cách thiết lập tính năng tự động hoàn thành địa chỉ trong Flux, trước tiên bạn sẽ cần phải có khóa API Google của mình.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện:

 1. Truy cập trang web API Google , đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập ( hoặc tạo một tài khoản ), sau đó nhấp vào nút Get Started .

Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập thông tin thanh toán cho tài khoản Google của bạn. Điều này không có khả năng được sử dụng, nhưng Google yêu cầu nó ngay bây giờ để API có thể hoạt động. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách nhấp vào biểu tượng menu và sau đó Billing .

 1. Nhấp vào Select a project dropdown và sau đó New Project .
 1. Đặt tên cho dự án và tổ chức (hoặc để nó là “Không có tổ chức”), và sau đó nhấp Create .
 1. Khi dự án đã được tạo, hãy đảm bảo rằng nó được chọn từ dropdown project. Tìm module ‘API’ và nhấp Go to APIs Overview .
 1. Nhấp Enable APIs and Services ở đầu trang.
 1. Tìm kiếm cho Places API và nhấp vào kết quả phù hợp. Sau đó nhấp Enable .
 1. Nhấp vào mũi tên để quay lại Thư viện API. Sau đó tìm kiếm cho Maps JavaScript API , nhấp vào kết quả phù hợp, và sau đó Enable .
 1. Nhấp vào biểu tượng menu, sau đó đi đến APIs & Services > Credentials .
 1. Nhấp Create Credentials , sau đó API Key . Sao chép khóa và sau đó nhấp Close .
 1. Đi đến khu vực admin WordPress của bạn, sau đó WooCommerce > Flux Checkout từ bảng điều khiển WordPress của bạn.
 2. Sau đó, dán khóa API vào trường Google API Key và nhấp Save Changes .

That’s it! Việc tự động hoàn thành địa chỉ nên đang hoạt động trên trang thanh toán của bạn.

<img alt=”” decoding=”async” height=”870″ sizes=”(max-width: 1400px) 100vw, 1400px” src=”https://woo.com/wp-content/uploads/2022/10/flux-checkout.png” srcset=”https://woo.com/wp-content/uploads/2022/10/flux-checkout.png 2800w, https://woo.com/wp-content/uploads/2022/10/flux-checkout.png?resize=896,557 896w, https://woo.com/wp-content/uploads/202

Leave a Reply

Your email address will not be published.