Flow Notify cho WooCommerce

Linh Dinh March 11, 2024 No Comments

Cài đặt

  1. Tải xuống tiện ích mở rộng từ Bảng điều khiển WooCommerce của bạn.
  2. Chuyển đến Plugins > Add New > Upload và chọn tệp ZIP bạn vừa tải xuống.
  3. Nhấp chuột vào Install Now , sau đó Activate Plugin .

Cấu hình

Lịch trình tin nhắn

Bắt đầu bằng cách thiết lập một lịch trình tin nhắn và tùy chỉnh cài đặt cho khách hàng nhận thông báo

Là một người quản trị cửa hàng, xác định xem khách hàng có nhận được tin nhắn tức thì bằng cách vô hiệu hóa lịch trình, hoặc kích hoạt lịch trình để chỉ chọn một số khung thời gian nhất định trong ngày tin nhắn sẽ được gửi cho khách hàng.

Lưu ý: Lịch trình sẽ dựa trên cài đặt Giờ địa phương của trang web WordPress.

Đồng ý nhận thông báo

Kích hoạt cho khách hàng lựa chọn nhận thông báo trên trang Thanh toán và trang Sản phẩm

Định rõ văn bản cho lựa chọn của khách hàng, chọn những phương thức liên lạc hiển thị để lựa chọn và một lựa chọn mặc định.

Thông báo qua Email

Thiết lập mẫu Email

Xác định cài đặt email, kiểu và thương hiệu cho email được gửi cho khách hàng

Nội dung liên quan:  Cách chi trả hoa hồng bằng Affiliate For WooCommerce

Lưu ý: Để cải thiện khả năng gửi thông báo qua email, chúng tôi khuyến nghị sử dụng các công cụ để cấu hình lại wp_mail() function để sử dụng Gmail/Mailgun/SendGrid/SMTP vv thay vì mail() mặc định

Thông báo qua tin nhắn SMS

Thiết lập tích hợp Tài khoản Twilio

Tin nhắn SMS được gửi sử dụng nền tảng Twilio. Truy cập cài đặt tài khoản của bạn để lấy Mã SID của tài khoản, Mã xác thực và tạo một Số điện thoại để sử dụng cho việc gửi tin nhắn SMS.

Chuyển đổi giữa Thông tin xác thực Trực tiếp và Thông tin xác thực Thử nghiệm để thiết lập và kiểm tra tin nhắn SMS với Twilio.

Công cụ tích hợp cho việc kiểm tra

Sử dụng công cụ kiểm tra tích hợp để nhanh chóng gửi tin nhắn thử nghiệm và chức năng gửi nhanh để xác minh tích hợp SMS với Twilio đang hoạt động

Bảng điều khiển

Bảng điều khiển cung cấp cho bạn thông tin thời gian thực về tin nhắn được gửi, trạng thái đơn hàng và thông báo.

Phân tích kết quả cho phép người quản trị cửa hàng nhanh chóng hiểu kết quả của thông báo. Được bao gồm trong bảng điều khiển là lịch trình về khi nào tin nh

Leave a Reply

Your email address will not be published.