FAQ về WooCommerce Bookings

Linh Dinh March 11, 2024 No Comments

Các câu trả lời thường gặp về WooCommerce Bookings (liên kết chỉ có sẵn bằng tiếng Anh).

Chúng tôi khuyên bạn nên xem hướng dẫn Bắt đầu với WooCommerce Bookings , nếu bạn chưa làm.

Tại sao tôi không thể xác nhận đơn hàng của mình với các sản phẩm khác bằng cách sử dụng tùy chọn “Yêu cầu xác nhận” ?

Vì một sản phẩm có thể đặt được đòi hỏi một xác nhận cũng đòi hỏi một tùy chọn thanh toán đặc biệt trong quá trình xác nhận đơn hàng, bạn không thể bổ sung thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Tuy nhiên, bạn có thể có trong cùng một đơn hàng nhiều sản phẩm đòi hỏi xác nhận. Khi đặt chỗ được xác nhận, khách hàng phải thanh toán đơn hàng từ trang Tài khoản của họ.

Tôi nên đặt các tệp mẫu đặt chỗ của mình ở đâu ?

Các tệp mẫu đặt chỗ nằm trong thư mục /wp-content/plugins/woocommerce-bookings/templates/.

Để chỉnh sửa các tệp này và đảm bảo rằng họ được nâng cấp đúng cách, hãy đặt chúng trong thư mục /wp-content/themes/your_theme_folder/woocommerce-bookings/.

Ví dụ : nếu bạn muốn chỉnh sửa tệp my-bookings.php trong thư mục myaccount, bạn phải đặt tệp đó trong /wp-content/themes/your_theme_folder/woocommerce-bookings/myaccount/my-bookings.php.

Làm thế nào để dịch các đặt chỗ ?

Các tệp ngôn ngữ của đặt chỗ nằm trong thư mục /wp-content/plugins/woocommerce-bookings/languages/. Tệp ngôn ngữ tiếng Anh mặc định được đặt tên là woocommerce-bookings.pot.

Với một chương trình như PoEdit , bạn có thể sử dụng tệp .pot để tạo các tệp dịch. Ví dụ, nếu bạn muốn dịch extension WooCommerce Bookings sang tiếng Hà Lan – Hà Lan, hãy dịch các thành phần của extension và tạo các tệp dịch woocommerce-bookings-nl_NL.mo và woocommerce-bookings-nl_NL.po.

Hai tệp ngôn ngữ này sau đó cần được đặt trong thư mục /wp-content/languages/plugins/

Múi giờ nào được sử dụng cho các đặt chỗ ?

Múi giờ có thể được đặt từ Réservations > Paramètres. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Múi giờ .

WooCommerce Bookings có tương thích với tất cả các cổng thanh toán không ?

WooCommerce Bookings hoạt động với tất cả các extension được hỗ trợ bởi WooCommerce và không làm ảnh hưởng đến loại cổng thanh toán được sử dụng. Bạn có thể sử dụng bất kỳ cổng thanh toán nào (liên kết chỉ có sẵn bằng tiếng Anh).

Có thể đề xuất các tính năng cho WooCommerce Bookings không ?

Có rất nhiều ý tưởng về cách sử dụng WooCommerce Bookings để tạo một mô hình kinh doanh độc đáo. Rất tuyệt vời khi nhìn thấy sự đa dạng như vậy trong thế giới thương mại điện tử, nhưng WooCommerce Bookings là một sản phẩm đã sẵn sàng không thể hỗ trợ tất cả các trường hợp có thể tưởng tượng.

Nếu tính năng bạn đang tìm kiếm không được đề cập trong FAQ này hoặc trong tài liệu hướng dẫn của chúng tôi , có lẽ nó không được tích hợp trong WooCommerce Bookings.

Đề xuất một tính năng

WooCommerce Bookings được cải tiến liên tục. Nếu bạn muốn một tính năng mà chưa được liệt kê, hãy chia sẻ ý tưởng của bạn trong Diễn đàn ý tưởng WooCommerce (liên kết chỉ có s

Leave a Reply

Your email address will not be published.