Facebook cho WooCommerce: Gỡ cài đặt Plugin và xóa ứng dụng Facebook WooCommerce

Linh Dinh March 11, 2024 No Comments

Facebook cho WooCommerce: Gỡ cài đặt Plugin và xóa ứng dụng Facebook WooCommerce

Làm thế nào để tôi xóa plugin, ứng dụng Facebook WooCommerce và người dùng hệ thống đã tạo?

Khi nhấp vào liên kết Ngắt kết nối trong bảng điều khiển Facebook WooCommerce, đây là những gì xảy ra:

  • Nó hủy kết nối trang web và xóa manage_business_extension khỏi mã thông báo mà chúng tôi sử dụng và cũng xóa các mã thông báo đó khỏi cơ sở dữ liệu, vì vậy chúng tôi không còn có khả năng quản lý bất kỳ tài sản nào cho đến khi bạn thực hiện kết nối lại.
  • không xóa người dùng hệ thống hoặc ứng dụng khỏi Facebook Business Integration

To remove the app from Facebook and system users:

  • Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và điều hướng đến phần Business Integrations: https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools&ref=settings
  • Dưới Active ngăn, nhấp WooCommerce Extension V2 hoặc WooCommerce Integration
  • Sau đó, cuộn xuống dưới và nhấp vào Remove để xóa ứng dụng
Xóa ứng dụng WooCommerce Extension V2 khỏi Facebook

Hãy chắc chắn rằng bạn đang truy cập các cài đặt này như pro

Leave a Reply

Your email address will not be published.