Email Customizer Pro

Linh Dinh March 8, 2024 No Comments

Chuyển đổi các email đơn hàng WooCommerce mặc định thành thông điệp hoàn toàn thể hiện thương hiệu. Tùy chỉnh các mẫu email – văn bản, màu sắc, tiêu đề, chân trang và những phần khác. Làm cho email của bạn nổi bật và cung cấp nội dung rõ ràng và lời kêu gọi hành động.

Cài đặt

  1. Download tệp .zip từ Tài khoản WooCommerce của bạn .
  2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New để tải lên tệp bạn đã tải về.
  3. Activate cài đặt tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại Cài đặt và Quản lý Plugin .

Kích hoạt cập nhật plugin

Vui lòng làm theo các bước được liệt kê ở đây để kích hoạt cập nhật plugin cho Email Customizer Pro.

Cài đặt và sử dụng

Sau khi kích hoạt plugin Email Customizer Pro, đi tới WooCommerce > Email Customizer Pro. Bạn sẽ thấy một màn hình tùy chỉnh để tùy chỉnh email WooCommerce.

Mẫu

Ở đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách các mẫu email của WooCommerce, WooCommerce Subscriptions và Smart Coupons. Khi nhấp vào bất kì mẫu email nào, bạn sẽ thấy trực tiếp mẫu email được xem trước trong phần tùy chỉnh.

Email Customizer

Phong cách Email

Email Customizer cung cấp 6 phong cách sẵn có là Classic, Deluxe, Elegant, Simple, Beautify và Artwork. Bạn có thể chọn bất kì phong cách nào để gửi email. Mặc định, phong cách Simple được sử dụng để gửi email khi kích hoạt.

Email Customizer

Thương hiệu

Cài đặt thương hiệu cho phép bạn tùy chỉnh Logo thương hiệu, liên kết mạng xã hội và văn bản chân trang. Các cài đặt này sẽ được áp dụng cho tất cả các email WooCommerce.

Phần Logo thương hiệu cho phép bạn thêm logo tức là hình ảnh tiêu đề cho email WooCommerce của bạn.

Phần menu cho phép bạn thêm lên đến 5 liên kết menu tùy chỉnh. Hiện tại, điều này được hỗ trợ trong các phong cách email Deluxe và Elegant

Phần liên kết mạng xã hội cho phép bạn thêm liên kết Twitter, Facebook và Instagram vào email của bạn.

Phần văn bản chân trang cho phép bạn thêm văn bản chân trang vào email của bạn. Bạn có thể thêm HTML tùy chỉnh vào trường văn bản chân trang để làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn.

Nền Email

Nó cho phép bạn thiết lập màu nền cho email.

Gửi Email Thử

Ở đây bạn có thể gửi email thử nghiệm đến bất kì địa chỉ email nào để xem email nhìn như thế nào trong ứng dụng nhận mail.

Hiển thị đề xuất sản phẩm

Cách hiển thị đề xuất sản phẩm từ bên trong email đã tùy chỉnh

Khả năng tương thích

WooCommerce Subscriptions

Cách tùy chỉnh mẫu email đăng ký WooCommerce

Các câu hỏi thường gặp

1. Tôi không thấy bất kì mẫu nào trong phần tùy chỉnh?

Chắc chắn rằng bạn đã có ít nhất một Đơn hàng được đặt như một người dùng đã đăng ký hoặc người dùng khách để xem và chỉnh sửa các mẫu WooCommerce có sẵn trong bộ tùy chỉnh.
Nếu vẫn không thấy các email, các plugin hoặc chủ đề trên trang web của bạn có thể đang xung đột với plugin Email Customizer Pro for WooCommerce. Vui lòng làm theo các bước được liệt kê ở đây để tìm nguyên nhân của xung đột và giải quyết vấn đề.

2. Nó có tùy chỉnh các email WooCommerce được gửi cho quản trị viên không?

Có.

. Tôi có thể xem mẫu email WooCommerce hoặc mẫu email đăng ký WooCommerce được gửi cho quản trị viên trong trình tùy chỉnh không?

Không. Hiện tại, bạn chỉ có thể xem và tùy chỉnh các mẫu email được gửi cho khách hàng.

Chúng tôi có thể thêm hỗ trợ cho email quản trị viên trong các phiên bản sau của plugin. Bạn có thể yêu cầu tính năng ở đây .

4. Làm thế nào để biết nếu một email được gửi cho khách hàng hay quản trị viên trong WooCommerce?

Đi tới quản trị WordPress > WooCommerce > Cài đặt > Email. Ở đây bạn sẽ tìm thấy tất cả các email được gửi từ cửa hàng của bạn – mà chúng được thêm vào thông qua các plugin.

Mục dưới cột ‘Người nhận’ để biết nếu email được gửi cho khách hàng hay cho quản trị viên (bạn sẽ thấy địa chỉ email của mình ở đó).

5. Tôi có thể chỉnh sửa/thêm văn bản trong email không?

Có.

6. Phong cách email đã chọn có được áp dụng cho tất cả các email gửi từ trang web của tôi (ngay cả khi đó không phải là email WooCommerce)?

Có. Email Customizer Pro sẽ áp dụng phong cách email đã chọn cho tất cả các email được gửi từ trang web của bạn để tất cả chúng đều giống nhau.

7. Những plugin nào khác tương thích với Email Customizer Pro?

Hiện tại, WooCommerce Subscriptions và Smart Coupons đã hoàn toàn tương thích. Nếu bạn cần hỗ trợ cho bất kì plugin nào khác, hãy liên hệ với chúng tôi .

Các câu hỏi và Hỗ trợ

Có một câu hỏi trước khi bạn mua? Vui lòng điền vào biểu mẫu tiền bán hàng này.

Đã mua và cần sự giúp đỡ? Liên hệ với nhà phát triển .

Leave a Reply

Your email address will not be published.