Dintero Checkout

Linh Dinh March 8, 2024 No Comments

Dintero Checkout

Cách kích hoạt plugin Dintero Checkout cho WooCommerce

Bước 1 – Cài đặt plugin

 • Tải tiện ích mở rộng về cửa hàng WooCommerce của bạn ở đây.

Bước 2 – Kết nối tài khoản Dintero của bạn với WooCommerce

 • Trên WordPress, đi đến WooCommerce → Settings → Payments
 • Nhấp Enable vào plugin Dintero mới
 • Nhấp Manage vào plugin Dintero mới
 • Mở Dintero Backoffice trong một tab trình duyệt riêng biệt, và tạo mã API keys .
  (Nếu bạn chưa có tài khoản Dintero, tạo một tại đây ). Sau đó dán mã API của bạn vào các trường tương ứng trong plugin Dintero trong WooCommerce, như hình dưới đây.

Copying of API keys from Dintero Backoffice to the WooCommerce plugin

Bước 3 – Chạm chốt cuối cùng

Bạn chỉ cần thiết lập thêm một số cài đặt để đảm bảo mọi thứ sẽ hoạt động hoàn hảo.

 1. Trong WordPress, đến WooCommerce Settings General -> Number of decimals → Đặt giá trị thành 2
 2. Tắt tính năng làm tròn thuế bằng cách đi đến WooCommerce Settings Tax Rounding và đảm bảo Round tax at subtotal level, instead of rounding per line được tắt off .

If you don’t use a firewall, skip the next step.

 1. Nếu bạn biết rằng bạn đã đặt tường lửa để bảo vệ trang web của mình, chúng tôi cần cho phép Dintero Checkout được chấp nhận bởi trang web của bạn bằng cách mở cho lưu lượng từ Dintero. Điều này được thực hiện bằng cách để thông qua các địa chỉ IP sau:
 • 34.241.230.119
 • 34.242.13.162

Chúc mừng! 🎉

Bạn đã cài đặt thành công plugin Dintero Checkout cho WooCommerce. Nếu bạn đã được phê duyệt ứng dụng cho các phương thức thanh toán, bạn có thể bắt đầu nhận thanh toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published.