Đăng nhập bằng sinh trắc học cho WooCommerce

Linh Dinh March 2, 2024 No Comments

Đăng nhập bằng sinh trắc học cho WooCommerce

Tạo niềm tin và tín nhiệm bằng cách triển khai cơ chế đăng nhập nhanh và an toàn của xác thực sinh trắc học. Plugin được hỗ trợ bởi công nghệ WebAuthn hỗ trợ xác thực mạng nâng cao.

Cài đặt

 1. Tải xuống Biometric Login for WooCommerce .zip file
 2. Tại bảng điều khiển quản trị WordPress, đi đến Plugins mục, và nhấp Add New để tải lên và cài đặt plugin bạn mới tải xuống từ Woo.com.
 3. Tải lên tệp .zip để tiếp tục cài đặt.
 4. Chờ đợi cho đến khi plugin được cài đặt. Sau khi cài đặt thành công, kích hoạt plugin và tiếp tục đến cài đặt cấu hình.

Cấu hình

Configuration

Để cấu hình tiện ích mở rộng, đi đến WooCommerce > Settings trong bảng điều khiển quản trị WordPress và nhấp vào WooCommerce Biometric Login tab. Bạn sẽ tìm thấy các cài đặt sau:

 • Enable/Disable: Đánh dấu để kích hoạt đăng nhập sinh trắc học WooCommerce
 • Biometric Login Position: Chọn vị trí của biểu mẫu đăng nhập sinh trắc học để hiển thị trên giao diện người dùng
 • Register Button Text: Đặt văn bản cho nút đăng ký được hiển thị trên trang tài khoản
 • Register Button Description: Tùy chọn để đặt mô tả hiển thị dưới nút đăng ký
 • Authenticate Before Registration: Xác thực người dùng bằng mật khẩu trước khi đăng ký
 • Authentication Button Text: Đặt văn bản của nút xác nhận
 • Restrict Biometric Login: Cho phép người dùng cụ thể sử dụng xác thực sinh trắc học

Leave a Reply

Your email address will not be published.