Create Order by campaign on BurgerPrints

Quyen Pham August 21, 2021 No Comments

Ở BurgerPrints, có nhiều cách để tạo đơn hàng. Bạn hãy tham khảo cách dưới đây để lựa chọn phương án làm việc phù hợp nhất với bộ máy nhân sự của mình.

Nếu bạn là người dùng mới, chưa từng có store trên BurgerPrints Fulfillment, chưa connect BurgerPrinst với những nền tảng khác, vui lòng tạo một store để chứa orders theo hướng dẫn dưới đây.

Tại giao diện, lựa chọn Store, click button “Connect Store”. Cửa sổ mở ra cho phép bạn thao tác “Create” store API. Store name và Website được điền là giả định, không bắt buộc phải là website tồn tại thực tế có thể truy cập được. Đây là cách để bạn ghi nhớ và quản lý các đơn đặt hàng của mình từ nhiều nguồn khác nhau.

Fulfillment bằng campaign có sẵn trên hệ thống

Với cách này bạn cần phải tạo sẵn chiến dịch. Những chiến dịch đã lên trên môi trường Platform cũng được sử dụng để tạo đơn hàng tại đây. 

Create Order from campaign

Chọn campaign, product cần fulfillment

Điền thông tin về shipping info và tuỳ chỉnh invoice (nếu cần)

Sau khi thao tác đầy đủ thông tin trên, đơn hàng sẽ được “Save” và trở thành đơn hàng có trạng thái Queued. Người dùng có thể thanh toán “Pay now” cho đơn hàng để đưa đơn hàng vào trạng thái sản xuất hoặc “Pay later” để cho vào giỏ chờ thanh toán.

Thanh toán đơn hàng

Tại giao diện All Order, bạn có thể lọc các đơn hàng đã thấy đủ thông tin, tick box nhiều đơn hàng hoặc tick all và thanh toán trên các đơn hàng đã chọn.
Chỉ những đơn hàng ở trạng thái Queued mới được thanh toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published.