Coupons Pro for WooCommerce

Linh Dinh March 7, 2024 No Comments

Coupons Pro for WooCommerce cho phép bạn cung cấp mã giảm giá cho người dùng của bạn dưới dạng Coupons trên Trang Sản phẩm và Coupons tái tạo liên kết.

Cài đặt

 1. Tải về tập tin coupons-pro-for-woocommerce.zip từ Tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tập tin bạn đã tải về với Choose File .
 3. Install Now Activate phần mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Extensions .

Các Module

Coupons trên Trang Sản phẩm

 • Coupons trên Trang Sản phẩm cho phép bạn cung cấp giảm giá sản phẩm cho khách hàng của bạn thông qua coupons.
 • Khi cấu hình mô-đun, trên Single Product Pages, một hộp kiểm cùng với chi tiết giảm giá sẽ hiển thị trước nút “Add to Cart” .
 • Nếu người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng bằng cách kích hoạt hộp kiểm giảm giá, một coupon sẽ được áp dụng vào giỏ hàng của người dùng tự động. Người dùng chỉ cần trả giá sau khi được giảm giá.
 • Cung cấp giảm giá thông qua Coupons trên Trang Sản phẩm có thể giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi vì khách hàng của bạn sẽ biết được mức giảm giá họ sẽ nhận được khi chọn lựa ưu đãi trước khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Điều này có thể hoạt động như một kích thích để hoàn tất giao dịch mua hàng.

Coupons tái tạo liên kết

 • Coupons tái tạo liên kết cho phép bạn gửi email theo dõi với mã giảm giá cho khách hàng của bạn đã mua sắm từ trang web của bạn trong quá khứ nhưng không mua hàng gần đây.
 • Khi cấu hình mô-đun, plugin tự động xác định khách hàng nào không hoạt động trên trang web.
 • Khi xác định được khách hàng không hoạt động, các email theo dõi có thể được gửi tự động hoặc thủ công sau khi xem xét lại.
 • Gửi email theo dõi với mã giảm giá cho khách hàng không hoạt động là cách đã được chứng minh để giành lại sự tin tưởng của họ và làm cho họ mua hàng lại trên trang web của bạn.

Thu thập và Lưu Coupons

 • Thu thập và Lưu Coupons cho phép bạn cấu hình coupons yêu cầu người dùng thu thập coupons trước và sử dụng nó vào một ngày sau.
 • Thu thập và Lưu Coupons có những lợi ích sau,– Người dùng của bạn có thể lập kế hoạch mua sắm trước– Bạn có thể nhận được thông tin về số lượng doanh thu có thể xảy ra trên trang web của bạn dựa trên số lượng coupons được thu thập.

Coupons Sinh nhật

Coupons Sinh nhật cho phép bạn cung cấp coupons cho người dùng của bạn trong ngày Sinh nhật của họ. Coupons có thể được cấp theo các cách sau đây,

 • Trong ngày Sinh Nhật
 • Trước ngày Sinh Nhật
 • Sau ngày Sinh Nhật

Coupons mua sản phẩm

Coupons mua sản phẩm cho phép bạn cung cấp coupons cho người dùng của bạn khi mua hàng trong phạm vi chỉ định. Coupon sẽ được thêm vào tài khoản người dùng một khi đơn hàng đạt tới trạng thái đơn hàng chỉ định.

Thiết lập và Cấu hình

Nếu bạn muốn kích hoạt một Module cụ thể, điều hướng đến Coupons Pro > General và kích hoạt hộp kiểm bên cạnh Tiêu đề Module.

Coupons trên Trang Sản phẩm – Cấu hình

Cài đặt

Cài đặt cho Coupons trên Trang Sản phẩm có sẵn dưới Coupons Pro > Product Page Coupons

General

 • Mặc định, Coupons trên Trang Sản phẩm sẽ hiển thị cho tất cả người dùng. Nếu bạn muốn hạn chế Coupons trên Trang Sản phẩm, bạn có thể làm điều đó bằng cách sửa đổi Product Page Coupon is Applicable for tùy chọn.
 • Trong Coupon Settings phần, bạn có thể tùy chỉnh các thông số coupon sau, – Tiền tố Coupon– Hậu tố Coupon– Kiểu Mã Coupon(Chữ số/Chữ và số)– Độ dài Mã Coupon

Advanced

Bạn có thể tùy chỉnh giao diện và cảm giác của hộp kiểm giảm giá coupon và phần My Coupons.

Messages

Bạn có th

Leave a Reply

Your email address will not be published.