Cổng thanh toán Moneris WooCommerce

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

Tổng quan

WooCommerce Moneris cho phép khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng cũng như hỗ trợ ví điện tử (tức là Apple Pay, Google Pay), cung cấp trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, liền mạch. Phần mở rộng này sử dụng Moneris Checkout để đảm bảo an ninh tối đa khi thanh toán và cổng thanh toán thẻ tín dụng tương thích với WooCommerce Subscriptions WooCommerce Pre-Orders .

Yêu cầu

  • PHP 7.1+ (bạn có thể xem điều này dưới WooCommerce > Status
  • WordPress 5.0+
  • WooCommerce 4.0+
  • <

Leave a Reply

Your email address will not be published.