Cloud Zoom

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Note: This product has been retired because the feature is available for free in WooCommerce 3.0+ . Tài liệu không còn được cập nhật.

Cài đặt

  1. Download tập tin .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
  2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tập tin bạn tải về với Choose File .
  3. Install Now Activate mở rộng.

Thiết lập và cấu hình

Bật / Tắt Professor Cloud để Bật và sau đó nhấn save, Image Zoom sẽ hoạt động cho bạn trên trang sản phẩm đơn.

Mẹo hình ảnh

Để Image Zoom hiệu quả, bạn nên có quyền truy cập vào hình ảnh chất lượng tốt có kích thước đủ lớn để khách hàng có thể thực sự nhìn thấy chi tiết.Một kích thước hình ảnh tốt nhất là 600px x 600px khi bạn tải chúng, ưu tiên lớn hơn nếu có thể, nếu hình ảnh của bạn đều là 300px x 300px, bạn sẽ không nhận được lợi ích từ hiệu ứng Zoom.

Tùy chỉnh cửa sổ Zoom

Screen Shot 2013-05-30 at 08.40.27 Nếu bạn muốn thay đổi phong cách của cửa sổ Zoom, bạn có thể ghi đè lên tệp CSS mặc định – bạn nên luôn sử dụng phương pháp này để tránh mất các thay đổi khi bạn nâng cấpĐể sử dụng phiên bản của riêng bạn của tệp CSS thay vì tệp CSS được bao gồm, hãy làm theo các bước sau

  1. Trong thư mục chủ đề của bạn (wp-content/themes/YOUR-THEME-NAME/) tạo một thư mục có tên là professor_cloud
  2. Sao chép tệp CSS hiện có vào thư mục đó (bạn kết thúc với wp-content/themes/YOUR-THEME-NAME/professor_cloud/woocomm-professor-cloud.css )
  3. Bây giờ chỉnh sửa tệp woocomm-professor-cloud.css theo ý thích của bạn

Gặp rắc rối

‘Đang tải …’ liên tục trên hình ảnh chính

Tắt chức năng co giãn trong cài đặt Image Zoom, vấn đề này do quyền TimThumb không chính xác. Nếu Zoom hoạt động với co giãn tắt, bạn nên sử dụng nó theo cách đó, nếu bạn cần TimThumb để Zoom hoạt động thì bạn sẽ cần truy cập thư mục thông qua FTP và thay đổi quyền thư mục.

Không có Zoom!

Tệp script Image Zoom là một trong những tệp cuối cùng để tải, tức là nó dễ bị lỗi nếu một tệp script khác gây ra lỗi. Nếu zoom không hoạt động thì bạn nên tải lại trang với console mở và tìm lỗi.Nếu không có lỗi, hãy chuyển đến: WP Admin > WooCommerce > Settings > General > Products > Display > Product Images . Đảm bảo rằng Enable Lightbox đã được kiểm tra. Lightbox

Có nhiều bản sao của hình ảnh chính trong cửa sổ Zoom

Về cơ bản, hình ảnh chính của bạn quá nhỏ. Phiên bản 2.0.0 của Image Zoom đã khắc phục điều này bằng cách kéo dãn hình ảnh để phù hợp với cửa sổ nhưng bạn nên tải hình ảnh lớn hơn để tránh méo

Câu hỏi & Hỗ trợ

Có một câu hỏi trước khi bạn mua? Vui lòng điền vào mẫu trước khi bán. Đã mua và cần một số hỗ trợ? Liên hệ với một Kỹ sư Hạnh phúc qua Trung tâm Trợ giúp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.