Chuyển đổi Nhiều Loại Tiền Tệ

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

Tiện ích mở rộng Chuyển đổi Nhiều Loại Tiền Tệ của WooCommerce , còn được biết đến như YayCurrency , giúp hiển thị giá sản phẩm đã chuyển đổi trên toàn trang web. Nó tự động phát hiện vị trí của người truy cập để hiển thị đơn vị tiền tệ tương ứng cho giá sản phẩm.

Thêm, WooCommerce currency switcher vào các trang sản phẩm, trang cửa hàng, thanh bên, widget chân trang, v.v.

Dưới đây là một số tính năng chính do YayCurrency cung cấp để giúp việc quản lý WooCommerce multi-currency dễ dàng hơn:

 • GeoIP hiển thị giá động dựa trên địa chỉ IP của người truy cập
 • Automatically cập nhật tỷ giá tiền tệ
 • Drag and drop hàng tiền tệ để thay đổi thứ tự của chúng trên giao diện cửa hàng
 • Checkout quyền hạn với các loại tiền tệ và phương thức thanh toán khác nhau
 • Chuyển đổi nhiều loại tiền tệ widgets

Cài đặt

Cần giúp với thiết lập Multi-currency WooCommerce?

Hãy liên hệ với chúng tôi và cho chúng tôi biết ngay!

Live Chat : Hỗ trợ VIP 1-1 tại YayCommerce.com
Email : help.yaycommerce@gmail.com

Cài đặt Tự động

 1. Đi đến My Subscriptions phần trên Woo.com
 2. Chọn nút Add to store cho một sản phẩm để cài đặt
 3. Chọn một cửa hàng đã kết nối / Kết nối cửa hàng mới
 4. Cài đặt và sau đó thiết lập sản phẩm đã chọn

Cài đặt Thủ công

 1. Tải xuống tiện ích mở rộng từ phần Downloads trong tài khoản Woo.com của bạn
 2. Đi đến Bảng điều khiển WordPress > Plugins > Add New > Upload và chọn file ZIP bạn mới vừa tải xuống
 3. Nhấn Install Now và sau đó Activate
 4. Điều hướng đến WooCommerce > YayCurrency để quản lý các cài đặt nhiều loại tiền tệ
woocommerce multi currency dashboard
Trình quản lý nhiều loại tiền tệ

Cách Cập nhật

Bạn cần kết nối tài khoản Woo.com của bạn với trang web của bạn để get updates properly từ bảng điều khiển WordPress của bạn.

1. Kết nối trang web & tài khoản Woo.com

 • Đã đăng nhập vào trang web của bạn, đi đến WooCommerce > Extensions
 • Chọn tab Woo.com Subscriptions
 • Chọn nút Connect và đăng nhập vào WordPress.com
 • Nhấn nút Approve để kết nối trang web của bạn với tài khoản Woo.com
Connect to WooCommerce
Ủy quyền kết nối đến Woo.com

Điều này giúp đảm bảo tất cả các kiểm tra cập nhật sẽ trực tiếp đến Woo.com và sẽ không có lỗi khi cập nhật phần mở rộng.

2. Cài đặt cập nhật

Một khi trang web của bạn được kết nối với tài khoản, từ màn hình này bạn có thể:

 • Download file sản phẩm .zip để tự cài đặt phiên bản mới trên hệ thống của bạn; HOẶC
 • Nhận cập nhật bằng cách nhấn update now .
YayCurrency Pro

Đó là tất cả!

Hãy đảm bảo bạn đã kiểm tra phần ghi chú thay

Leave a Reply

Your email address will not be published.