Chế Độ Danh Mục Nâng Cao cho WooCommerce

Linh Dinh February 29, 2024 No Comments

Chế Độ Danh Mục Nâng Cao plugin cho phép bạn áp dụng các tùy chỉnh nâng cao cho cửa hàng của mình như chuyển sang chế độ danh mục cho các vai trò người dùng cụ thể. Bạn có thể áp dụng những tùy chỉnh này cho người dùng không đăng ký/ khách hàng cũng như cho các vai trò người dùng đã đăng ký.

Chế độ Danh Mục Nâng Cao plugin là giải pháp chế độ danh mục dựa trên vai trò WooCommerce lý tưởng để:

 • Chuyển cửa hàng WooCommerce của bạn thành chế độ danh mục bằng cách ẩn nút ’Thêm vào giỏ hàng’ & giá của WooCommerce.
 • Tùy chỉnh nút ‘Thêm vào giỏ hàng’ của WooCommerce hoặc thay nó bằng hành động ‘Yêu cầu Báo giá’.
 • Kích hoạt chế độ danh mục dựa trên vai trò và ẩn các phương thức thanh toán dựa trên vai trò người dùng.
 • Ẩn nút Đặt Đơn Hàng dựa trên vai trò người dùng.
 • Thay thế văn bản nút Đặt Đơn Hàng bằng văn bản tùy chỉnh cho các vai trò người dùng cụ thể.
 • Ẩn trang Giỏ hàng và Thanh toán.

Plugin chế độ danh mục này mang lại nhiều linh hoạt với nhiều tùy chọn tùy chỉnh. Plugin hỗ trợ Sản phẩm Đơn giản, Biến đổi & Nhóm.

Chuyển Cửa Hàng sang Chế Độ Danh Mục

Chuyển toàn bộ cửa hàng WooCommerce sang chế độ danh mục với các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao của plugin Chế Độ Danh Mục Nâng Cao. Thay đổi trong cú nhấp chuột đơn giản để áp dụng những cập nhật trên toàn bộ cửa hàng. Loại trừ vai trò quản trị viên khỏi những cập nhật này nếu cần.

Chế Độ Danh Mục Nâng Cao | Cài đặt Chung Chế Độ Danh Mục

Chuyển sang chế độ danh mục sẽ hữu ích khi bạn có những sản phẩm cần yêu cầu và báo giá từ khách hàng. Nó cũng có thể trở nên hữu dụng trong khi cập nhật chứng khoán hoặc khi trang web của bạn đang đi qua một số vấn đề bảo dưỡng. Sử dụng tùy chọn tùy chỉnh nâng cao của nó, bạn có thể:

 • Xóa nút Thêm vào Giỏ hàng và Thay nó bằng văn bản/HTML giữ chỗ.
 • Tùy chỉnh nút Thêm vào Giỏ hàng bằng cách thay đổi thành văn bản tùy chỉnh và Chuyển hướng đến trang mong muốn.
 • Ẩn giá sản phẩm khỏi cửa hàng.
 • Ẩn Giỏ hàng, trang Thanh toán và Cổng thanh toán.
 • Ẩn nút ‘Đặt Đơn Hàng’ và tùy chỉnh văn bản giữ chỗ.
 • Ẩn cổng thanh toán cụ thể.
 • Loại trừ Quản trị viên khỏi chế độ Danh mục.

Chế Độ Danh Mục dựa trên vai trò WooCommerce

Chuyển cửa hàng WooCommerce của bạn sang chế độ danh mục cho các vai trò người dùng cụ thể. Với Chế Độ Danh Mục Nâng Cao, bạn có thể:

 • Xóa nút Thêm vào Giỏ hàng và Thay thế bằng văn bản/HTML giữ chỗ cho các vai trò người dùng cụ thể.
 • Tùy chỉnh nút Thêm vào Giỏ hàng bằng cách thay đổi thành văn bản tùy chỉnh và Chuyển hướng đến trang mong muốn cho các vai trò người dùng đã chọn.
 • Ẩn Giá sản phẩm cho người dùng cụ thể.
 • Ẩn trang Giỏ hàng và Thanh toán cho các vai trò người dùng đã chọn.
 • Ẩn nút ‘Đặt Đơn Hàng’ và tùy chỉnh văn bản giữ chỗ dựa trên vai trò người dùng.
 • Ẩn cổng thanh toán cho từng vai trò người dùng riêng biệt.
Chế Độ Danh Mục Nâng Cao | Cài đặt dựa trên Vai trò

Ẩn Phương thức Thanh toán

Ẩn các phương thức thanh toán khác nhau có sẵn trên cửa hàng của bạn cho các vai trò người dùng cụ thể. Đặt độ ưu tiên nếu một Người dùng đơn lẻ có nhiều vai trò người dùng được gán. Vai trò người dùng có mức ưu tiên cao nhất sẽ được chọn cho tùy chỉnh này.

Kiểm tra ảnh chụp màn hình để hiểu cách ẩn phương thức thanh toán cho vai trò người dùng Quản trị viên:

Chế Độ Danh Mục Nâng Cao | Ẩn Phương thức Thanh toán

Nó sẽ hiển thị trên trang thanh toán như:

Chế Độ Danh Mục Nâng Cao | Ẩn Phương thức Thanh toán trong Trang Thanh toán

Chế Độ Danh Mục Dựa trên Vai trò cho từng Sản phẩm

Đặt chế độ danh mục dựa trên vai trò cho từng sản phẩm từ các trang sản phẩm. Chọn các vai trò người dùng mà bạn cần áp dụng xóa Thêm vào Giỏ hàng, tùy chỉnh Thêm vào Giỏ hàng, ẩn giá và ẩn sản phẩm. Ngoài ra, cũng đặt những tính năng chế độ danh mục này cho toàn bộ cửa hàng sử dụng cài đặt chung.

Chế Độ Danh Mục Nâng Cao | Cài đặt Chế độ Danh mục cấp Sản phẩm

WooCommerce Yêu cầu Báo giá

Với tính năng Yêu cầu Báo giá của WooCommerce, bạn có thể tùy chỉnh nút Thêm vào Giỏ hàng bằng cách thay đổi văn bản nút (như ‘Yêu cầu Báo giá’, ‘Yêu cầu Giá’, v.v.), trong khi chuyển hướng khách hàng của bạn đến một trang tùy chỉnh. Loại chức năng này lý tưởng nếu bạn đang cung cấp dịch vụ tùy chỉnh hoặc bán các sản phẩm không có giá cố định.

Chế Độ Danh Mục Nâng Cao | Yêu cầu Báo giá

Người dùng chưa đăng ký / Khách hàng

Cấu hình tất cả các cài đặt tùy chỉnh cho Người dùng chưa đăng ký/Khách hàng cùng với tất cả các vai trò người dùng đã đăng ký. Loại bỏ & tùy chỉnh nút ‘Thêm vào Giỏ hàng’, ẩn giá, ẩn trang Giỏ hàng và Thanh toán, ẩn nút Đặt Đơn Hàng và thay thế nút Đặt Đơn Hàng với văn bản tùy chỉnh bằng cách chọn vai trò người dùng khách cùng với các vai trò đã đăng ký.

Chế Độ Danh Mục Nâng Cao | Cài đặt Người dùng Khách

Hỗ trợ Nhiều loại Sản phẩm

Áp dụng chế độ danh mục cho sản phẩm đơn giản, biến đổi hoặc nhóm. Ngoài ra, bạn có thể đặt cài đặt chế độ danh mục mong muốn cho từng sản phẩm từ trang sản phẩm tương ứng của chúng.

Tương thích với WPML

Plugin này tương thích với WPML – Plugin Đa ngôn ngữ WordPress. Tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi plugin WPML đều được hỗ trợ bởi plugin này.

Bạn có thể xem chứng chỉ tương thích chúng tôi nhận được từ WPML ở bên phải. Ngôn ngữ được hỗ trợ được đưa ra dưới đây. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ!

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Ba Lan
 • Tiếng Thụy Điển
 • Tiếng Trung

Leave a Reply

Your email address will not be published.