Cài đặt Storefront theo ngôn ngữ của bạn

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Sử dụng ngôn ngữ được tạo bởi cộng đồng

Bản dịch Storefront được quản lý trên WordPress.org .

  1. Download gói ngôn ngữ tại Gói Ngôn Ngữ Storefront .
  2. Upload đến wp-content/languages/themes/storefront-br_BR.mo trong cài đặt WordPress của bạn.
  3. Go to Cài đặt WordPress và điều chỉnh Site Language trong danh sách thả xuống.
  4. Save Thay đổi.

Cài đặt ngôn ngữ WordPress

Tạo một bản dịch tùy chỉnh

Hai trong số những cách phổ biến nhất để tạo một bản dịch tùy chỉnh là qua Loco Translate và PoEdit. Tài liệu chi tiết về việc sử dụng cả hai để dịch WooCommerce có thể được tìm thấy tại WooCommerce Localization .

Sử dụng một phần dịch tùy chỉnh

Nếu bạn tạo một bản dịch tùy chỉnh bằng cách sử dụng một plugin như Loco Translate , bạn phải đặt bản dịch vào một trong hai nơi: Thư mục Ngôn ngữ WordPress hoặc thư mục ngôn ngữ của theme con.

  • WordPress Languages Directory : Tải lên tệp .mo của bạn vào wp-content/languages/themes/ và sử dụng quy ước đặt tên sau: storefront-it_IT.mo . Trước khi trở lại các bản dịch được gói kèm, Storefront trước tiên tìm kiếm trong Thư mục Ngôn ngữ WordPress của bạn.
  • Child theme : Tải lên tệp vào thư mục ngôn ngữ của theme con của bạn, giả sử bạn đã tạo và tùy chỉnh nó. Nếu bạn đang sử dụng một theme con mà bạn không xây dựng, ví dụ như một trong các theme con Storefront , thì Thư mục Ngôn ngữ WordPress là một vị trí an toàn hơn.

Storefront trước tiên tìm kiếm trong Thư mục Ngôn ngữ WordPress, và sau đó trong thư mục ngôn ngữ của theme con của bạn.

Lưu ý: Bản dịch tùy chỉnh cần được đặt ở đúng vị trí, hoặc chúng sẽ bị mất khi cập nhật Storefront core.

Leave a Reply

Your email address will not be published.