Cách tạo gói dự phòng

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Gói ‘dự phòng’ hoặc ‘mặc định’ không luôn cần thiết, nhưng có thể hữu ích trong tình huống bạn muốn loại trừ một phương thức giao hàng cụ thể khỏi gói mặc định. Gói dự phòng này sẽ phù hợp với tất cả các sản phẩm còn lại không được đặt trong các gói khác đã được tạo trước đó.

Cài đặt gói dự phòng

Việc cài đặt gói dự phòng khá đơn giản; chúng ta cần nó phù hợp với tất cả các tình huống, và tất cả các sản phẩm. Điều này có thể được thực hiện bằng các điều kiện khác nhau, nhưng cách dễ nhất có lẽ là sử dụng ‘Số lượng’ hoặc ‘Tổng/tiền’. Sử dụng ‘Lớn hơn hoặc bằng – 1’ sẽ đảm bảo rằng nó phù hợp trong bất kỳ tình huống nào và cho tất cả sản phẩm (còn lại). Việc đặt tên và cấu hình phương thức giao hàng có thể được thiết lập theo yêu cầu cụ thể của bạn.Hãy chắc chắn rằng gói dự phòng này được xếp cuối cùng trong tổng quan;

Leave a Reply

Your email address will not be published.