Cách tạo Email Theo dõi Trước khi Đăng ký Gia hạn

Linh Dinh March 18, 2024 No Comments

Cách tạo Email Theo dõi Trước khi Đăng ký Gia hạn

WooCommerce Subscriptions có thể gửi một loạt email cho các sự kiện đăng ký khác nhau, như gia hạn, hủy hoặc nâng cấp. Tuy nhiên, nó không bao gồm cách nào để gửi email cho người đăng ký trước, hoặc sau, một trong những sự kiện này. Do đó, nó không có cách nào để gửi email đến khách hàng trước khi đăng ký của cô ấy gia hạn. Theo dõi Email tiện ích mở rộng, ngược lại, cung cấp một loạt lớn email liên quan đến đăng ký bổ sung. Nó cũng cung cấp độ linh hoạt tuyệt vời về nội dung và lịch trình cho các email này. Theo dõi Email có thể được sử dụng để gửi email cho người đăng ký tại một khoảng thời gian nhất định trước khi lần gia hạn tiếp theo của họ được xử lý. Ví dụ, gửi email cho người đăng ký 14 ngày trước khi thanh toán đăng ký tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.