Cách hoạt động của Chương trình Liên kết cho WooCommerce

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Tiếp thị liên kết là một trong những công cụ quảng cáo quan trọng nhất giúp Quản trị viên trang web tạo ra nhiều lưu lượng truy cập hơn, nhà cung cấp sản phẩm bán sản phẩm của họ một cách dễ dàng hơn, khách hàng liên kết kiếm lợi nhuận bằng cách quảng bá các sản phẩm và khách hàng mua sản phẩm chính hãng. Vì vậy, Lập trình liên kết là tình huống có lợi cho mọi người có thể dễ dàng đạt được bằng cách sử dụng Chương trình Liên kết cho plugin WooCommerce. Để làm cho plugin hoạt động, cần có ba bên tham gia

  • Quản trị viên trang web (Nhà cung cấp sản phẩm hoặc người bán)
  • Khách hàng liên kết
  • Khách hàng hoặc người dùng khách
  • Quản trị viên trang web

Site Administrator(Product Vendor or seller):

Admin sẽ thiết lập plugin

Tạo người dùng liên kết qua vai trò người dùng

Theo dõi hoa hồng thông qua các báo cáo.

Cập nhật hoa hồng của người dùng liên kết bằng cách điều hướng hồ sơ người dùng.

Khách hàng liên kết

Affiliate Customers

Khách hàng Liên kết Sẽ sao chép liên kết bằng cách điều hướng đến Trang tài khoản của tôi

Chia sẻ liên kết với Khách hàng của họ

Nếu khách hàng liên kết là một blogger hoặc có một trang web blog, anh ấy có thể nhúng liên kết vào bài viết của mình

Khi đặt hàng thành công, anh ta sẽ nhận được hoa hồng

Nội dung liên quan:  FreeAgent cho WooCommerce

Anh ấy cũng có thể theo dõi thu nhập, tổng số dư, v.v. thông qua trang WooCommerce My Account

Customers or Guest Users

Khách hàng sẽ truy cập trang web của liên kết

Người dùng sẽ sử dụng liên kết được chia sẻ và điều hướng đến trang my-account (để đăng ký) của trang web của nhà cung cấp sản phẩm.

Khi anh / cô ấy hoàn tất đăng ký, họ được cho là người dùng được giới thiệu liên kết.

Bây giờ, người dùng được giới thiệu này thực hiện mua sắm trên trang web của Nhà cung cấp sản phẩm.

Sau khi mua, khi trạng thái đơn hàng hoàn tất thì người dùng liên kết sẽ nhận được hoa hồng theo mức hoa hồng được thiết lập bởi admin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.