Các Câu Hỏi Thường Gặp

Linh Dinh March 18, 2024 No Comments

Vấn đề thông thường và giải pháp cho Import export Suite cho WooCommerce .

Trình chỉnh sửa CSV nào bạn nên sử dụng?

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng:

Nếu khả dụng, tránh Microsoft Excel vì vấn đề định dạng và mã hóa ký tự.

Tại sao bản nhập liệu của tôi cứ hết thời gian?

Plugin sử dụng set_time_limit để ngăn chặn hết thời gian, nhưng không phải tất cả môi trường hosting đều hỗ trợ. Kiểm tra với công ty hosting của bạn xem họ có hỗ trợ không.

Nếu bạn không thể tăng thời gian thực thi của mình, bạn có thể tách file CSV của mình thành nhiều phần để nhập.

Làm thế nào để nhập các ký tự đặc biệt như ä và Ö?

Để nhập các ký tự đặc biệt nói trên, hãy đảm bảo rằng file CSV của bạn sử dụng mã hóa UTF-8 hợp lệ. Do vấn đề định dạng, không khuyên bạn nên sử dụng excel để xuất những ký tự này.
Khi xuất CSV, chúng tôi khuyên bạn sử dụng các chương trình dưới đây có hỗ trợ mã hóa ký tự tốt hơn:

Có thể nhập các trường từ plugin của tôi được không?

Có, bạn có thể làm điều này trong hầu hết các trường hợp. Để biết cách sử dụng cột nào, hãy tạo sản phẩm mẫu bao gồm tất cả giá trị bạn sử dụng cho các sản phẩm khác, sau đó xuất nó ra CSV . Mở nó với một trong những chương trình yêu thích của bạn , và xem tên các cột được sử dụng.

Tôi có cần nhập hình ảnh vào thư viện phương tiện, hay có thể là hình ảnh từ bên ngoài không?

Có, bạn cần nhập hình ảnh vào thư viện phương tiện vì WordPress không hỗ trợ hình ảnh từ bên ngoài trong thư viện hoặc là hình ảnh nổi bật trong bài viết.
URL từ bên ngoài cho hình ảnh có thể được chỉ định trong CSV, nhưng trình nhập sẽ tải về và lưu chúng trong thư viện phương tiện của bạn.

Tại sao hình ảnh không được tải lên?

Nếu hình ảnh không được tải lên, có lẽ là do chúng được lưu trữ trong một thư mục khác nhau so với tháng mà chúng được tải lên, và CSV đang tìm kiếm hình ảnh trong tháng hiện tại. Khi sử dụng trình tải lên CSV, bạn nên tải lên hình ảnh và file CSV trong cùng một tháng hoặc thay đổi đường dẫn của hình ảnh đến một tháng trước đó.

Làm thế nào để nhập nhiều danh mục và danh mục con?

Trong quá trình nhập, sử dụng biểu tượng ống ‘|’, để thêm nhiều danh mục và ‘>’, để thêm danh mục con(cấu trúc phân cấp) trong file nhập.

Plugin có thể được sử dụng để cập nhật các chi tiết sản phẩm tự động không?

Có! Sử dụng cron nhập, bạn có thể tự động cập nhật chi tiết sản phẩm. Xin lưu ý rằng bạn phải nhập sản phẩm thủ công ít nhất một lần bằng FTP trước khi tự động hóa nó bằng Cron .

Để lên lịch nhập:

 • Nhấn vào tùy chọn Lên lịch, và bạn sẽ được đưa đến cửa sổ lên lịch cron.

Plugin hỗ trợ hai loại lịch biểu khác nhau:

 1. Cron WordPress: Khi có một lượt truy cập, Cron WordPress sẽ kiểm tra xem thời gian / ngày có sau sự kiện đã lên lịch không, nếu có – nó sẽ kích hoạt những sự kiện đó.
  • lên lịch công việc của bạn vào thời gian đã chỉ định.
  • phụ thuộc vào lượt truy cập trang web của bạn.
 2. Cron máy chủ: Bạn có thể cần kích hoạt URL mỗi phút tùy thuộc vào khối lượng dữ liệu cần xử lý. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này :
  • để tạo một URL duy nhất có thể được thêm vào hệ thống của bạn để kích hoạt các sự kiện.
  • nếu bạn có hệ thống riêng để kích hoạt các sự kiện đã lên lịch.

 • Chọn loại lịch biểu cần thiết.
 • Đặt lịch biểu nhập/xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, tùy chỉnh.
 • Thực hiện cấu hình thời gian để nhập cần được lên lịch.
 • Và, nhấp vào Lên lịch ngay để hoàn tất.

Làm thế nào để nhập / xuất ảnh của tôi?

Khi di chuyển hình ảnh của bạn thông qua CSV, xem xét những điều sau:

 • Nếu bạn nhập hình ảnh bằng cách sử dụng URLs (http://), hình ảnh sẽ được sao chép từ URL vào wp-content/uploads , thêm vào thư viện phương tiện WP và liên kết đến sản phẩm. Điều này có thể gây ra trùng lặp nếu bạn nhập nhiều lần hoặc sử dụng lại hình ảnh giống nhau cho nhiều sản phẩm.
 • Nếu bạn tải hình ảnh lên thư mục của wp-content/uploads/year/month/ hoặc wp-content/uploads/product_images/ , bạn có thể sử dụng tên file mà không cần đường dẫn trong CSV thay vì URL đầy đủ.
 • Nếu bạn sử dụng wp-content/uploads/year/month/ , nó phải là năm/tháng hiện tại mà việc tải lên diễn ra.
 • Nếu bạn sử dụng filename , nó sẽ liên kết sản phẩm với hình ảnh – không có việc sao chép hình ảnh. Phương pháp này nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Nó thêm một hình ảnh mới vào Media Library , bất kể nếu nó đã được thêm vào đó hay chưa.
 • Ví dụ, chỉ cần thêm footwear.jpg vào file CSV dưới tiêu đề cột “Images” sẽ kết nối hình ảnh giày dép với sản phẩm đó, nếu đó là tên chính xác.

Để nhập nhiều hình ảnh, sử dụng đường ống dọc (|) để tách các file hình ảnh.

Plugin có gửi email cho người dùng mới khi nhập không?

Có.
Để gửi email cho người dùng mới khi nhập: Chọn Yes cho tùy chọn: Email new users trong bước Advanced options/Batch import/Scheduling của việc nhập.

Lựa chọn tùy chọn Yes để gửi email cho người dùng mới sau khi nhập thành công.

Có thể xuất người dùng khách / khách hàng không?

Có.
Bạn có thể xuất người dùng khách bằng cách chọn Yes cho tùy chọn: Export guest users trong bước Advanced options/Batch export/Scheduling của việc xuất.

Xuất người dùng khách trong Import Export Suite for WooCommerce

Mật khẩu người dùng từ trang web xuất có thể được sử dụng để đăng nhập vào trang web mới được nhập không?

Có, mật khẩu người dùng có thể được di chuyển.
Để di chuyển mật khẩu người dùng trong quá trình nhập, chọn Yes cho tùy chọn: Retain user password trong bước Advanced options/Batch import/Scheduling của nhập.

Tùy chọn giữ mật khẩu người dùng trong Import Export Suite for WooCommerce

Có thể xuất và nhập chi tiết đăng ký không?

Có, bạn có thể xuất và nhập chi tiết đăng ký bằng plugin. Để biết thêm thông tin, đọc: Xuất và Nhập Các Đăng Ký WooCommerce

Có thể xuất chi tiết mục và chi tiết khách hàng vào đơn hàng xuất không?

Có, bạn có thể xuất và nhập các chi tiết mục và chi tiết khách hàng vào đơn hàng xuất. Để biết thêm, tham khảo bài viết: Xuất và Nhập Các Đơn Hàng WooCommerce

Leave a Reply

Your email address will not be published.