Bộ thu ngân cho WooCommerce

Linh Dinh March 6, 2024 No Comments

Bộ thu ngân cho WooCommerce là một plugin duy nhất cho tất cả các tùy chỉnh lớn trong luồng giỏ hàng / thanh toán trong WooCommerce.

Cài đặt

  1. Download tệp .zip từ Tài khoản WooCommerce của bạn .
  2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New để tải lên tệp bạn đã tải xuống.
  3. Activate mở rộng.

Thêm thông tin tại: Cài đặt và Quản lý Plugins .

Kích hoạt cập nhật plugin

Vui lòng làm theo các bước được liệt kê tại đây để kích hoạt cập nhật plugin cho Cashier.

Thiết lập và Cấu hình

Để tìm các cài đặt trong Bảng điều khiển WordPress, hãy truy cập WooCommerce > Settings > Cashier .

Cashier for WooCommerce - Buy Now settings
Cashier cho WooCommerce – Cài đặt Mua Ngay
  • Label for “Buy Now” buttons : Sử dụng cài đặt này, bạn có thể đặt tên cho nút Mua Ngay.
  • Add to Cart and Checkout setup : Bạn có thể chọn một tùy chọn & tùy chọn này sẽ quyết định cách tính năng này sẽ hoạt động trên toàn bộ cửa hàng.
  • Preserve existing cart items on Buy Now? – Loại trừ các sản phẩm hiện có và thanh toán chỉ với sản phẩm mà liên kết Mua Ngay được nhấp vào: Kích hoạt cài đặt này để hoàn tất đơn hàng với các mục hiện có trong giỏ hàng cộng với sản phẩm mà Mua Ngay được sử dụng. Giữ nó được chọn để thanh toán riêng biệt với sản phẩm mà nút Mua Ngay được nhấp vào và khôi phục giỏ hàng cũ sau khi hoàn tất đơn hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.