Bộ Công cụ nhập xuất cho WooCommerce

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Import Export Suite for WooCommerce là một plugin nhập xuất WooCommerce toàn diện cho phép bạn di chuyển hoặc cập nhật tất cả dữ liệu WooCommerce của bạn trong một lần! Điều này bao gồm các trường mặc định của WooCommerce, các trường tùy chỉnh, và metadata ẩn theo số lượng lớn hoặc dựa trên lựa chọn của bạn.

Trường hợp sử dụng

 1. Di chuyển multiple post types (bao gồm sản phẩm, đánh giá sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, đăng ký, và phiếu giảm giá) sử dụng cùng một plugin.
 2. Di chuyển dữ liệu bằng cách sử dụng:
  • Nhập/xuất nhanh
  • Mẫu đã lưu trước
  • Nhập/xuất nâng cao
 3. Nhập/xuất dữ liệu processing in batches bất kể kích cỡ/số lượng.
 4. Customizable nhập/xuất thông qua Filters .
 5. Tự động di chuyển thông qua FTP profiles and schedules .
 6. Chi tiết history , gỡ lỗi logs và cron schedules

Yêu cầu

 • Mbstring phải được kích hoạt trên máy chủ.
 • WordPress 4.0+
 • WooCommerce 3.0+

Cài đặt

 1. Download tệp .zip từ WooCommerce account của bạn.
 2. Từ bảng quản trị WordPress, nhấp vào menu: Plugins > Add New .
 3. Nhấp vào Upload Plugin and Choose File để tải lên tệp bạn đã tải xuống.
 4. Install Now Activate Plugin .
 5. Sau khi kích hoạt, menu plugin, Import Export Suite sẽ xuất hiện bên trong menu điều hướng chính trong WooCommerce .
Nội dung liên quan:  Bao Bì Quà tặng cho WooCommerce

CSV mẫu

Nhấp vào các liên kết để tải xuống các file CSV mẫu.

Đối với việc di chuyển cửa hàng hoàn toàn, chúng tôi khuyên bạn nên tuân theo quy tắc của: User/Customer > Product > Product reviews > Coupons > Order > Subscription trong quá trình nhập.

Bắt đầu

Plugin bao gồm sáu loại con mô-đun khác nhau:

 • Xuất
 • Nhập
 • Lịch sử
 • Hành động theo lịch trình
 • Nhật ký nhập
 • Cài đặt

Hãy cùng xem chi tiết từng mục.

Cài đặt

Tab Settings giúp cấu hình các cài đặt cơ bản của plugin.

Tab này bao gồm ba phần khác nhau:

 1. Chung
 2. Cài đặt FTP
 3. Hướng dẫn giúp đỡ

General

Ở đây, bạn có thể cấu hình các cài đặt cơ bản.

 • Default Import batch count: Chỉ định số lượng bản ghi mặc định để nhập trong một lô.
 • Default Export batch count: Đặt số lượng mặc định cho các bản ghi sẽ được xuất trong một lô.
<img alt=”” decoding=”async” height=”650″ sizes=”(max-width: 1417px) 100vw, 1417px” src=”https://woo.com/wp-content/uploads/2022/03/General-setting-tab-in-Import-export-Suite-for-WooCommerce-1.png?w=650″ srcset=”https://woo.com/wp-content/uploads/2022/03/General-setting-tab-in-Import-export-Suite-for-WooCommerce-1.png 1417w, https://woo.com/wp-content/uploads/2022/03/General-setting-tab-in-Import-export-Suite-for-WooCommerce-1.png?resize=896,411 896w, https://woo.com/wp-content/uploads/2022/03/General-setting-tab-in-Import-export-Suite-for-WooCommerce-1.png?resize=768,352 768w, https://woo.com/wp-content/uploads/2022/03/General-setting-tab-in-Import-export-Suite-for-WooCommerce-1.png?resize=1200,550 1200w, https://woo.com/wp-content/uploads/2022/03/General-setting-tab-in-Import-export-Suite-for-WooCommerce-1.png?resize=300,138 300

Leave a Reply

Your email address will not be published.